ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:Tα θέματα των Νέων Ελληνικών Γ’ τάξης ΓΕΛ


ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2009

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Η μεγαλύτερη αρετή του βιβλίου είναι ότι σου προτείνει έναν πόλεμο έντιμο: ∆ιαλέγεις τα βιβλία που θέλεις· μόνα τους εκείνα, όταν διαθέτεις ηθική υγεία, σε παρακινούν, κι’ άθελά τους ακόμα, να διαβάσεις άλλα, αντίθετα, για να μορφώσεις γνώμη, να συγκρίνεις, να διαφωτιστείς, να επιβεβαιώσεις την προσωπική σου αυτοτέλεια, να μη γίνεις ετερόφωτος, ετεροκίνητος. Έτσι, με το ένα βιβλίο ν’ ανασκευάζει ή να πολεμάει τ’ άλλο, όλα μαζί σε γυμνάζουν στη διαδικασία του διαλόγου, όπου κανένας δεν ρητορεύει από «θέσεως ισχύος», γιατί εδώ την αυθεντία, όταν κι’ όπου υπάρχει, με τρόπο πάντως ελέγξιμο, δεν την περιφρουρεί καμμιά αστυνομική δύναμη. ∆ικαίωμά σου να κρίνεις και τους μέγιστους, υπό προσωπική σου ευθύνη. Μ’ αυτή την έννοια και μόνο — δηλαδή με την υψηλότερη — μπορεί κανένας να μιλάει, όπως συνηθίζεται, για «δημοκρατία των Γραμμάτων». ∆εν είναι καθεστώς ακέφαλο: οι άριστοι διαλάμπουν, και σε κλίμακα διεθνή. Αλλά δεν σε υποχρεώνει, δηλαδή δεν σε υποτάσσει, κανένας τους.

Η αρετή τούτη γίνεται εντονότερα αισθητή σε καιρούς πολιτικά σκοτεινούς ή ισκιωμένους, όταν τα μαζικά μέσα επικοινωνίας μπαίνουν αυθωρεί1 στην υπηρεσία του σατραπισμού2. Το βιβλίο τότε, ως ελεύθερη έκφραση ιδεών, ή απαγορεύεται — κι αυτό γίνεται τότε πανηγυρική εκδήλωση αδυναμίας των κρατούντων — ή απομένει μόνο του να διασώζει την αξιοπρέπεια των συνειδήσεων. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας τού στήνουν πολιορκία στενή, για να το παραμερίσουν, να το υποκαταστήσουν. Όταν το πετυχαίνουν, αυτό πληρώνεται πανάκριβα από τον άνθρωπο, με αντίτιμο το αυτεξούσιό του. ∆οκιμάστε όμως να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο ως μέσο προπαγάνδας: Αναδίνει αμέσως μιαν αποφορά3 σ’ ακτίνα μακρύτατη, ειδοποιεί. Είναι, θα έλεγε κανένας, μαγική, ακατάλυτη, η ζώνη που περιβάλλει την αγνότητα του βιβλίου.

Υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύουμε πως ο πολιτισμός μας έχει παρεκκλίνει, αν δεν έχει πάρει ολότελα στραβό δρόμο κάτω από την επίδραση σκοτεινών εκμεταλλευτών. Μόνη ελπίδα να διορθωθεί η πορεία του, όσο θα είναι ακόμα καιρός, το βιβλίο. Ο Βολταίρος είχε πει κάποτε πως τον κόσμο τον κυβερνάνε τα βιβλία. Σήμερα πρέπει ένας άλλος λόγος, ακόμα πιο κρίσιμος, να ειπωθεί: Πως ο κόσμος, αν σωθεί, θα το χρωστάει στο βιβλίο. Γιατί αυτό το γκόλφι4 της ανθρωπιάς έχει τη δύναμη να ξορκίζει τα δαιμόνια, να εξυγιαίνει την ατμόσφαιρα, να οπλίζει τη λυτρωτική φαντασία, να ξυπνάει την αυτογνωσία, ν’ ανάβει το μάτι, να στυλώνει το φρόνημα, να ψυχώνει το χέρι. Η μάχη του ανθρώπου δεν θα χαθεί ενόσω θα υπάρχει καταφυγή του Λόγου, το βιβλίο.

Άγγελου Τερζάκη, Ταραγμένες ψυχές, Οι Εκδόσεις των Φίλων,

Αθήνα 1993, σσ. 155-156

 1. αυθωρεί: ευθύς, αμέσως
 2. σατραπισμός: δεσποτισμός, αυταρχισμός
 3. αποφορά: δυσάρεστη οσμή, κακοσμία
 4. γκόλφι: εγκόλπιο, φυλακτό

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (90-110 λέξεις).

Μονάδες 25

Β1. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το περιεχόμενο του παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου:

…με το ένα βιβλίο ν’ ανασκευάζει ή να πολεμάει τ’ άλλο, όλα μαζί σε γυμνάζουν στη διαδικασία του διαλόγου…

Μονάδες 11

Β2. α) Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως τρόπο πειθούς και την επίκληση στην αυθεντία. Να εντοπίσετε το συγκεκριμένο τρόπο πειθούς στο κείμενο και να αιτιολογήσετε τη χρήση του.

Μονάδες 4

β) Να βρείτε τέσσερα παραδείγματα μεταφορικής χρήσης του λόγου μέσα από το κείμενο που σας δόθηκε.

Μονάδες 4

Β3. α) Να γράψετε ένα α ν τ ώ ν υ μ ο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

ετερόφωτος, ελέγξιμος, ευθύνη, ελεύθερη, αδυναμία.

Μονάδες 5

β) Να γράψετε ένα σ υ ν ώ ν υ μ ο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

αρετή, γνώμη, ισχύς, περιφρουρώ, φρόνημα.

Μονάδες 5

Β4. Να αναγνωριστεί το είδος της σύνταξης (ενεργητικής ή παθητικής) στις παρακάτω προτάσεις και να μετατραπεί η καθεμιά σύνταξη στην αντίθετή της:

α) «…γιατί εδώ την αυθεντία, όταν κι’ όπου υπάρχει, με τρόπο πάντως ελέγξιμο, δεν την περιφρουρεί καμμιά αστυνομική δύναμη.»

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β)   «Η   μάχη   του   ανθρώπου   δεν   θα   χαθεί   ενόσω   θα υπάρχει καταφυγή του Λόγου, το βιβλίο».

Μονάδες 6

Γ. Συχνά παρατηρείται πολλοί μαθητές να καταστρέφουν τα σχολικά τους βιβλία στα προαύλια των σχολείων κατά το τέλος του σχολικού έτους. Σε άρθρο που θα δημοσιευθεί στη σχολική σας εφημερίδα να αιτιολογήσετε το παραπάνω φαινόμενο και να αναφερθείτε στους τρόπους που θα συμβάλουν στην αρμονική συνύπαρξη του βιβλίου με τα ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης και γνώσης (500-600 λέξεις).

Μονάδες 40

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

1.                        Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2.           Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3.           Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4.           Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.

5.           Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6.           ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

7.           Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Στις 16 Μαίου 2009 οι φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις


Αναδημοσίευση από «ΤΑ ΝΕΑ»

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά σχεδιάζει το ΥΠΕΠΘ να αρχίσουν φέτος οι Πανελλαδικές Εξετάσεις. Όλα δείχνουν ότι το Σάββατο 16 Μαΐου θα είναι η πρώτη μέρα των εξετάσεων για το μεγαλύτερο τμήμα των υποψηφίων της κατηγορίας του 90% (Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ- ομάδα Β΄), ενώ μια μέρα νωρίτερα θα αρχίσουν οι εξετάσεις των Εσπερινών Λυκείων.

Περίπου 94 χιλιάδες υπολογίζεται ότι θα είναι φέτος οι υποψήφιοι από τα Γενικά Λύκεια (τελειόφοιτοι και απόφοιτοι) και μόνο 700 από τα ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄). Το σύνολο αυτών των υποψηφίων αναμένεται να διεκδικήσει πάνω από 70 χιλιάδες θέσεις σε 510 τμήματα. Από αυτά τα 266 είναι ΑΕΙ, τα 213 είναι ΤΕΙ, τα 8 είναι τμήματα της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, τα 21 Στρατιωτικά- Αστυνομικά Τμήματα και 2 είναι Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού. ΣΤΟ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ εντάσσονται φέτος συνολικά 132 τμήματα. Από αυτά τα 108 είναι τμήματα των ΑΕΙ, τα 16 των ΤΕΙ, τα 6 των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και τα 2 είναι Στρατιωτικά.

Τα νομικά τμήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης κατέχουν τα σκήπτρα με τις υψηλότερες βαθμολογίες, παρά την εκρηκτική άνοδο των παιδαγωγικών τμημάτων, που είναι κοινά τμήματα με το δεύτερο πεδίο και κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στις επιλογές των υποψηφίων (Αθήνας, Θεσσαλονίκης). Το 2008 οι περιζήτητες νομικές σχολές, τα παιδαγωγικά τμήματα, οι ψυχολογίες, οι φιλολογίες, τα ιστορικά κ.λπ. σημείωσαν άνοδο που πριμοδοτήθηκε από τις καλές επιδόσεις των υποψηφίων και από τη μείωση των θέσεων εισακτέων στις σχολές του Λεκανοπεδίου και της Θεσσαλονίκης.

Το 2008, η εισαγωγή στο χαμηλότερο τμήμα των ΑΕΙ του Πεδίου επιτεύχθηκε με 11.529 μόρια (-155 σε σχέση με το 2007) και με 10.720 στα ΤΕΙ (+42 σε σχέση με το 2007). Το πεδίο των «κοινών» τμημάτων
ΣΤΟ 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ εντάσσονται συνολικά 128 τμήματα. Από αυτά τα 90 είναι τμήματα των ΑΕΙ, τα 27 είναι τμήματα των ΤΕΙ, τα 9 είναι Στρατιωτικά και τα 2 είναι τμήματα του Εμπορικού Ναυτικού.

Στο Πεδίο, το Τμήμα Μηχανικών της Ικάρων (ΣΜΑ), τα Παιδαγωγικά (Θεσσαλονίκης, Αθήνας, Βόλου, Πάτρας) και τα Τμήματα Βιολογίας διαμόρφωσαν τις υψηλότερες βάσεις το 2008.

Το 2008 η αύξηση των θέσεων εισακτέων στην περιφέρεια, μαζί με τον μικρότερο αριθμό υποψηφίων στην Τεχνολογική Κατεύθυνση, πίεσε τις βάσεις προς τα κάτω στην πλειονότητα των τμημάτων και δημιούργησε δεκάδες ΤΕΙ με βάσεις κάτω από τα 10.000 μόρια.

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση για τα ΑΕΙ άνοιξε με 9.015 μόρια (Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου), δηλαδή-2.370 σε σχέση με πέρσι και στα ΤΕΙ με 8.719 μόρια (Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου), δηλαδή με +10 μόρια πάντα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το πεδίο του «Άριστα»
ΣΤΟ 3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ εντάσσονται 63 συνολικά τμήματα. Από αυτά τα 25 είναι τμήματα των ΑΕΙ, τα 33 των ΤΕΙ και τα 5 είναι Στρατιωτικά Τμήματα.

Στο Πεδίο των Επιστημών Υγείας στρέφεται η συντριπτική πλειονότητα των υποψηφίων της Θετικής Κατεύθυνσης. Τα ιατρικά και οδοντιατρικά τμήματα, αλλά και το Τμήμα Επιστήμης και Διαιτολογίας μαζί με τα Τμήματα Φαρμακευτικής αποτελούν το βαρύ πυροβολικό του Πεδίου. Όποιος βρεθεί κάτω από τα 15.600 μόρια δεν έχει περιθώρια επιλογής ΑΕΙ.

Η βάση για τα ΑΕΙ του 3ου Επιστημονικού Πεδίου το 2008 άνοιξε με 15.868 μόρια με το Τμήμα της Νοσηλευτικής Πελοποννήσου, δηλαδή με +90 μόρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχα η βάση για τα ΤΕΙ του Πεδίου άνοιξε με 11.455 μόρια (Νοσηλευτικής ΤΕΙ Καβάλας), δηλαδή, με-317 μόρια σε σχέση με το 2007.

Στο βάθρο οι πολιτικοί μηχανικοί

ΣΤΟ 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ έχουμε 209 συνολικά τμήματα. Από αυτά τα 81 είναι τμήματα των ΑΕΙ, τα 114 είναι τμήματα των ΤΕΙ, τα 2 των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, τα 10 είναι Στρατιωτικά και τα 2 είναι τμήματα του Εμπορικού Ναυτικού.

Περισσότερα από τα 3/5 των θέσεων εισακτέων ανήκουν σε ΤΕΙ, ενώ περίπου το 50% των θέσεων εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα διεκδικούνται και από υποψηφίους άλλων Πεδίων, καθώς δεν ανήκουν αποκλειστικά στο 4ο.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ το 2008 πέρασε για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ. Η εξέλιξη αυτή είχε διαφανεί ήδη από την προηγούμενη χρονιά, καθώς παρουσιάστηκε μια αυξανόμενη τάση πρώτης ζήτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών σε αντίθεση με το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ που τα τελευταία χρόνια μειώνει συνεχώς τους υψηλόβαθμους «εραστές» του.

Η βάση για τα ΑΕΙ του 4ου Επιστημονικού Πεδίου άνοιξε με 10.341 μόρια (Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Θράκης), δηλαδή-2.118 μόρια σε σχέση με πέρσι και στα ΤΕΙ με 8.446 μόρια (Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών), δηλαδή με-32 μόρια πάντα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Μείωση υποψηφίων

ΣΤΟ 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ έχουμε 105 τμήματα. Από αυτά τα 40 είναι τμήματα των ΑΕΙ, τα 61 είναι τμήματα των ΤΕΙ, τα 2 είναι Στρατιωτικά και τα 2 είναι Αστυνομικά. Είναι το πιο πολυσυλλεκτικό Πεδίο, που απαιτεί τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ως 7ο μάθημα επιλογής, γι΄ αυτό και χρόνο με τον χρόνο ελκύει όλο και λιγότερους υποψηφίους (περίπου 28.000). Το Πεδίο έχει στο βάθρο των υψηλότερων βάσεων τα στρατιωτικά οικονομικά, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το Τμήμα Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Και στο Πεδίο αυτό πλειοψηφούν οι προσφερόμενες θέσεις εισακτέων ΤΕΙ.

Το 2008 με 12.105 μόρια (-1.580 σε σχέση με το 2007) άνοιξαν την είσοδό τους τα ΑΕΙ και με 8.851 μόρια τα ΤΕΙ (+373 σε σχέση με το 2007).

Θέματα Πανελλαδικώς Εξεταζομένων Μαθημάτων 2001-2007


To Yπουργείο Παιδείας δημιούργησε στην επίσημη ιστοσελίδα του ένα online ευρετήριο των θεμάτων των Πανελλαδικώς Εξεταζομένων Μαθημάτων  από το 2001 έως το 2007.Για να αναζητήσετε θέματα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.ypepth.gr/efarmoges/themata.php

Υποβολή Μηχανογραφικών από 9 εως 20 Μαρτίου 2009 των ΕΠΑΛ ( ομάδα Α), Β’ Κύκλου Εσπερινών ΤΕΕ και Ναυτικών Λυκείων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι μαθητές ΕΠΑ.Λ. (ομάδας Α΄), οι μαθητές Β΄ κύκλου εσπερινών ΤΕΕ και οι απόφοιτοι Β΄ κύκλου των (ημερήσιων-εσπερινών) ΤΕΕ ή τμημάτων ειδικότητας των ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να υποβάλλουν το μηχανογραφικό δελτίο ηλεκτρονικά από 9 Μαρτίου μέχρι και 20 Μαρτίου 2009 ως ακολούθως:

 Α) Οι μαθητές υποβάλλουν το μηχανογραφικό δελτίο ηλεκτρονικά στην επιτροπή που θα λειτουργεί στο Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης της περιφέρειας όπου λειτουργεί το λύκειό τους.

Β) Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ανωτέρω επιτροπή που θα λειτουργεί στο Γραφείο Ε.Ε. ή στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης του τόπου διαμονής τους. Οι υποψήφιοι μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλουν στην Επιτροπή επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους, αν είναι απόφοιτοι ΤΕΕ ή ΤΕΛ. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης Β΄ κύκλου εσπερινού ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ (ομάδας Α) υποβάλλουν βεβαίωση του ΤΕΕ ή ΕΠΑ.Λ, αντίστοιχα ότι φοιτούν στην τελευταία τάξη. Μέσα στην ίδια προθεσμία και στην ίδια Επιτροπή οι μαθητές και οι απόφοιτοι Β΄ κύκλου ΤΕΕ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλλουν μαζί με το μηχανογραφικό τους δελτίο και σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τη προβλεπόμενη γνωμάτευση.

Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των ενδιαφερομένων στην υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου στην παραπάνω προθεσμία και επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στην προθεσμία αυτή. Όποιος δεν υποβάλλει μηχανογραφικό δελτίο αποκλείεται από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τονίζεται τέλος ότι για την υποβοήθηση και ενημέρωση των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.ypepth.gr/exams έχουν αναρτηθεί δύο υποδείγματα του μηχανογραφικού δελτίου (ένα για τους αποφοίτους ΤΕΕ και ένα για ΕΠΑΛ-ομάδας Α) προκειμένου να τα μελετήσουν έγκαιρα και να τα χρησιμοποιήσουν ως βοήθημα κατά την προσέλευσή τους στην αρμόδια επιτροπή. Τα σχετικά υποδείγματα μπορεί να αναζητηθούν και από τα ΕΠΑ.Λ. Οι υποψήφιοι πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου γιατί μετά την ηλεκτρονική κατάθεσή του δεν επιτρέπεται καμιά διόρθωση ή αλλαγή.

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2009: Αναλύουμε τι ισχύει φέτος για τους αποφοίτους του 10%


Με τις αιτήσεις για τις πανελλήνιες εξετάσεις να λήγουν σε 2 ημέρες ( Παρασκευή, 20 Φεβρυαρίου), έχει δημιουργηθεί , εδώ λίγες εβδομάδες,  ένας μικρός «πανικός» για τους αποφοίτους παλαιότερων ετών που θέλουν να εισαχθούν σε ανώτερες σχολές με το 10%. Αυτήν τη ….σύγχυση τη διαπιστώνω και στο blog, όπου τα e-mails με απορίες καταφθάνουν σωρηδόν, επιβεβαιώθηκε όμως και από τις επαφές που είχα με συναδέλφους ( από την πλευρά της Φιλολογίας, γιατί διαθέτω και άλλες επαγγελματικές ιδιότητες): ο ένας να καλεί τον άλλον στο τηλέφωνο και εμένα να καταλήγω να φτιάχνω έναν άτυπο «πίνακα» , κατατάσσοντας τις πληροφορίες που μου έδινε καθένας από αυτούς , πολλές φορές αντικρουόμενες.

Εφόσον, λοιπόν,  τα επίσημα έγγραφα που εντόπισα κατά την έρευνα μου δεν έλυναν τις απορίες μου ( σας) , δηημιουργήθηκε αναγκαστικά μια «μαθηματική εξίσωση» που έπρεπε να λύσω.Δια της ατόπου απαγωγής, κατέληξα σε κάποια συμπεράσματα.Eπειδή, όμως, η άλλη επαγγελματική μου ιδιότητα, αυτή της Δημοσιογράφου, δεν μου επιτρέπει να ανακοινώνω μη διασταυρωμένες πληροφορίες, και επειδή σκοπός αυτού του blog είναι η έγκυρη πληροφόρηση , ορίστε τι μου απέφερε η επίσκεψη μου σε ένα γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 • Κάθε απόφοιτος έχει δικαίωμα να διεκδικήσει μία θέση στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι και 3 φορές. Κάποιος, δηλαδή, που έδωσε εξετάσεις για πρώτη φορά το 2005 , έχει δικαίωμα να διεκδικήσει μια θέση άλλες δύο φορές: το 2006 και το 2007.
 • Οι απόφοιτοι αυτοί δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια αίτηση,απλά καταθέτουν το μηχανογραφικό τους μαζί με τους τελειόφοιτους το καλοκαίρι.
 • Φέτος, για πρώτη φορά , μόνο για τις Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομία και ΤΕΦΑΑ ( και κάποιες άλλες, δείτε παλαιότερο άρθρο )οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την ανάλογη αίτηση .

 

 • Οι απόφοιτοι πολύ παλαιότερων ετών, π.χ. απόφοιτοι με το σύστημα των δεσμών, πρέπει να ξαναδώσουν εξετάσεις, άρα κάνουν τις αιτήσεις τους κανονικά μαζί με τους υπόλοιπους. Το μειονέκτημα αυτής της κατηγορίας αποφοίτων είναι ότι δεν διαθέτουν προφορική βαθμολογία,γεγονός που μεταφράζεται , όπως χαρακτηριστικά μου ανέφερε η υπεύθυνη του γραφείου εκπαίδευσης που επισκέφθηκα, στο ότι «ξεκινούν ένα σκαλί πίσω από τους υπόλοιπους υποψηφίους» . Επομένως, το μειονέκτημα αυτό πρέπει να προσπαθήσουν να το καλύψουν με μια πολύ καλή γραπτή βαθμολογία, έφόσον δεν έχουν το bonus της προφορικής .
 • Άλλοι απόφοιτοι, που έχουν ήδη εξαντλήσει τις 3 ευκαιρίες τους, δίνουν κανονικά Πανελλήνιες Εξετάσεις μαζί με τους υπόλοιπους. Αυτό σημαίνει ότι συμπληρώνουν την γενική αίτηση κανονικά, μαζί με τους υπόλοιπους, δίνουν εξετάσεις και έπειτα καταθέτουν και το μηχανογραφικό τους. Και σε αυτήν την κατηγορία των υποψηφίων δεν ισχύει η προφορική βαθμολογία.

Σχετικά παλαιότερα άρθρα…

 1. Πανελλήνιες 2009-Downloads: Όλες οι Αιτήσεις και οι Oδηγίες για τη συμπλήρωσή τους ( deadline 20 Φεβρουαρίου 2009)
 2. Οι αλλαγές στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2008 – 2009
 3. Πανελλήνιες Εξετάσεις :Δελτίο Τύπου ΥΠΕΠΘ “Νέο Μηχανογραφικό Δελτίο 2009″ και Νέα Τμήματα

Πανελλήνιες Εξετάσεις :Δελτίο Τύπου ΥΠΕΠΘ «Νέο Μηχανογραφικό Δελτίο 2009» και Νέα Τμήματα


Δείτε το Μηχανογραφικό Δελτίο εδώ

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου:

Αθήνα,  30 Ιανουαρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

                         

        Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 θα λειτουργήσουν τρία (3) νέα Τμήματα Πανεπιστημίων και δεκατρία (13) νέα Τμήματα ΤΕΙ, τα οποία θα περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης, μετονομάζονται τέσσερα (4) Τμήματα Πανεπιστημίων και δέκα (10) Τμήματα ΤΕΙ. Τα νέα Τμήματα και η ένταξή τους: α) σε επιστημονικά πεδία για τους υποψηφίους ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ – ομάδας Β΄ και β) σε ομάδες για τους υποψηφίους των ΤΕΕ και ΕΠΑΛ – ομάδας Α΄ αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες.

          Η απόφαση λειτουργίας των νέων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και η μετονομασία των γνωστικών αντικειμένων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ είναι αποτέλεσμα διαλόγου με τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πορισμάτων της Ειδικής Επιτροπής Χωροταξικού Σχεδιασμού και αποφάσεων των αρμοδίων Τμημάτων ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ), προκειμένου να λειτουργούν Τμήματα με σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

        Για το λόγο αυτό, η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, από το καλοκαίρι του 2006 πραγματοποίησε επιτόπιες επισκέψεις σε όλα τα Περιφερειακά Ιδρύματα της χώρας με τις Διοικήσεις των οποίων συζητήθηκαν οι τρόποι και οι όροι μετονομασίας και μετεξέλιξης εκείνων των Τμημάτων που το γνωστικό τους αντικείμενο δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα καθώς και η ίδρυση νέων Τμημάτων με σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα. Στο πλαίσιο των επαφών ζητήθηκε από τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και τους Προέδρους των ΤΕΙ η υποβολή των προτάσεων τους προς αυτή την κατεύθυνση.

        Εν συνεχεία και ειδικώς για τα ΤΕΙ που αντιμετώπιζαν πρόβλημα, στις 27 Σεπτεμβρίου 2006 συστήθηκε Ειδική Επιτροπή Χωροταξικού Σχεδιασμού με σκοπό τον ανασχεδιασμό και την επεξεργασία των προτάσεων των Ιδρυμάτων, ώστε να δημιουργηθούν νέα Τμήματα με σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο και να μετονομαστούν Τμήματα που ήδη λειτουργούσαν αλλά το γνωστικό τους αντικείμενο δεν ήταν ελκυστικό για τους υποψηφίους σπουδαστές και δεν ανταποκρινόταν στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας.

        Η Επιτροπή, που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 669/27.7.06 και τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 720/27.9.06 απόφαση του Προέδρου του ΣΑΤΕ κ. Μιχάλη Μπρατάκου, συνεδρίαζε υπό την Προεδρία του Προέδρου του ΣΑΤΕ και με μέλη τους κ. Κ. Σούτσα Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΤΕΙ, κ. Σ. Γκανάτσιο Πρόεδρο ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, κ. Γ. Γκίκα Πρόεδρο ΤΕΙ Ηπείρου, κ. Γ. Καλκάνη Πρόεδρο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, κ. Β. Πανάγου Πρόεδρο ΤΕΙ Καλαμάτας, κ. Δ. Νικολόπουλο Αντιπρόεδρο ΤΕΙ Καλαμάτας, κ. Ευ. Παπαγεωργίου Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας, κ. Δ. Τριάντη Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας , κ. Π. Υψηλάντη Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας, κ. Γ. Θεοτοκάτο Επίκουρο Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας, κ. Ιωαν. Τσάκνη Πρόεδρο ΟΣΕΠ ΤΕΙ και Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας, κ. Ευ. Πολίτη Εκπρόσωπο ΟΣΕΠ ΤΕΙ και Καθηγητή ΤΕΙ Μεσολογγίου και κ. Γ. Κοκκίνη Εκπρόσωπο ΟΣΕΠ ΤΕΙ και Καθηγητή ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.       

        Η Ειδική Επιτροπή Χωροταξικού Σχεδιασμού, μετά από μακρόχρονες εργασίες και αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις των ΤΕΙ, στις 26 Ιουνίου 2007 κατέληξε σε πόρισμα που περιελάμβανε συγκεκριμένες προτάσεις για Ιδρύσεις νέων Τμημάτων και μετονομασίες παλαιών Τμημάτων των Περιφερειακών Ιδρυμάτων τις οποίες και εισηγήθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

        Το ΣΑΤΕ αφού μελέτησε και επεξεργάστηκε τις προτάσεις αυτές καθώς και τις γνωμοδοτήσεις των Τμημάτων, ενέκρινε ομόφωνα σε συνεδριάσεις του στις 20/6/06, 2/2/07, 6/6/07, 5/7/07 και 23/7/08, τη μετονομασία και μετεξέλιξη 10 Τμημάτων και τη σύσταση 21 νέων Τμημάτων ΤΕΙ εκ των οποίων η λειτουργία των 13 θα αρχίσει από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, των 7 από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και ενός από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

        Σε ότι αφορά σε μετονομασίες και ιδρύσεις νέων Τμημάτων Πανεπιστημίων, το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, συνεδρίασε επί των θεμάτων αυτών στις 19/1/05, 26/3/07, 26/6/08 και 24/7/08 και αφού μελέτησε τις προτάσεις των Ιδρυμάτων εισηγήθηκε τη λειτουργία 3 νέων Τμημάτων σε Ιδρύματα της Περιφέρειας καθώς και τη μετονομασία 4 Τμημάτων που ήδη λειτουργούσαν.

        Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας λειτουργώντας πάντα με υπευθυνότητα και με γνώμονα τη βελτίωση τόσο της ακαδημαϊκότητας όσο και των συνθηκών λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αποδέχτηκε τις προτάσεις των δύο αρμοδίων Τμημάτων του ΕΣΥΠ και προώθησε σχετικά Προεδρικά Διατάγματα στα οποία περιλαμβάνονται οι ανωτέρω ιδρύσεις και μετονομασίες Τμημάτων προκειμένου να στηρίξει την ποιοτική αναβάθμιση κυρίως των περιφερειακών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

 

Πίνακας 1

Ιδρύσεις Τμημάτων Πανεπιστημίων

που θα λειτουργήσουν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010

 

Α/Α

ΙΔΡΥΜΑ

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΔΡΑ

1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΛΗΜΝΟΣ

2

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

3

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 

Πίνακας 2

Μετονομασίες Τμημάτων Πανεπιστημίων

 

Α/Α

ΙΔΡΥΜΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

4

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

 

Πίνακας 3

Ιδρύσεις Τμημάτων ΤΕΙ που θα λειτουργήσουν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010

 

Α/Α

ΙΔΡΥΜΑ

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ

1

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

2

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

3

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

4

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΡ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΑΡ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

6

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ (ΠΑΡ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ)

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

7

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΑΡ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

8

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΑΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

9

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΑΡ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

10

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΑΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

11

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

12

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ (ΠΑΡ. ΔΡΑΜΑΣ)

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

13

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΡ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Πίνακας 4

Ιδρύσεις Τμημάτων ΤΕΙ που θα λειτουργήσουν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011

 

Α/Α

ΙΔΡΥΜΑ

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ

1

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

3

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

4

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

5

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

6

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΑΡ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ)

ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

7

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

 

Πίνακας 5

Ιδρύσεις Τμημάτων ΤΕΙ που θα λειτουργήσουν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012

 

Α/Α

ΙΔΡΥΜΑ

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ

1

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ (ΠΑΡ. ΔΡΑΜΑΣ)

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

Πίνακας 6

Μετονομασίες Τμημάτων ΤΕΙ

                                          (ακαδ. έτος 2009-2010)

Α/Α

ΙΔΡΥΜΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΑΡ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

2

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

4

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

6

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

7

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

8

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

9

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

10

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

                                                Πίνακας 7

          ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 16 ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ

 

1) Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Λήμνο  εντάσσεται στο 3ο επιστημονικό πεδίο.

2) Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την Κομοτηνή εντάσσεται στο 1ο επιστημονικό πεδίο.

3) Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την Κομοτηνή εντάσσεται στο 5ο επιστημονικό πεδίο.

4) Το Τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη  εντάσσεται στο 3ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα του τομέα Υγείας και Πρόνοιας των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 9 των ΤΕΕ.

5) Το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Καλαμάτας με έδρα την Καλαμάτα  εντάσσεται στο 3ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα του τομέα Υγείας και Πρόνοιας των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 9 των ΤΕΕ.

6) Το Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι  εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα των τομέων Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογικού, Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ, Ναυτικού Πλοιάρχων και Ναυτικού Μηχανικών των ΕΠΑΛ – Α΄ και στις ομάδες 2,3,11,13 των ΤΕΕ.

7) Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Πάτρας με έδρα την Αμαλιάδα  εντάσσεται στο 5ο επιστημονικό πεδίο , στην ομάδα του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 7 των ΤΕΕ.

 8) Το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΤΕΙ Λάρισας με έδρα την Καρδίτσα  εντάσσεται στο 3ο επιστημονικό πεδίο , στην ομάδα των τομέων Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Υγείας και Πρόνοιας των ΕΠΑΛ – Α΄ και στις ομάδες 8,9,12  των ΤΕΕ.

9) Το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Λάρισας με έδρα τα Τρίκαλα  εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο , στην ομάδα Δομικών Έργων των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 6  των ΤΕΕ.

10) Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με έδρα τη Λευκάδα  εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο , στην ομάδα των τομέων Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ  των ΕΠΑΛ – Α΄ και στις ομάδες 2,11 των ΤΕΕ.

11) Το Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με έδρα τη Ζάκυνθο  εντάσσεται στο 1ο  και 4ο επιστημονικό πεδίο , στην ομάδα των τομέων  Εφαρμοσμένων Τεχνών , Οικονομίας και Διοίκησης των ΕΠΑΛ – Α΄ και στις ομάδες 4,7 των ΤΕΕ.

12) Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά  εντάσσεται στο 5ο επιστημονικό πεδίο , στην ομάδα Οικονομίας  και Διοίκησης των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 7 των ΤΕΕ.

13) Το Τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά  εντάσσεται στο 4ο και 5ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα των τομέων Οικονομίας και Διοίκησης και Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ – Α΄ και στις ομάδες 7,11 των ΤΕΕ.

14) Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Σερρών με έδρα τις Σέρρες   εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 4 των ΤΕΕ. Για την εισαγωγή στο Τμήμα απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».

15) Το Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Κρήτης με έδρα τον Άγιο Νικόλαο  εντάσσεται στο 4ο  και 5ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα των τομέων Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ – Α΄ και στις ομάδες 7,11 των ΤΕΕ.

16) Το Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Καβάλας με έδρα τη Δράμα εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο, στην ομάδα του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 8 των ΤΕΕ.

 

ΛΟΙΠΕΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

 

1)Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης  που μετονομάζεται σε Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων  εντάσσεται εκτός από το 5ο και στο 2ο  επιστημονικό πεδίο.

2) Το Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου που μετονομάζεται σε Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  αφαιρείται από το 5ο και παραμένει μόνο στο 4ο επιστημονικό πεδίο.

3) Το Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Πάτρας εντάσσεται εκτός από το 5ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο.

4) Το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Κρήτης (Σητεία) εντάσσεται και στον τομέα Γεωπονίας , Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑΛ – Α΄ και στην ομάδα 8 των ΤΕΕ.

5) Οι πτυχιούχοι Β’ κύκλου ΤΕΕ και οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ-Α΄ του τομέα  Εφαρμοσμένων Τεχνών θα μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο και τη Σχολή Αστυφυλάκων.

  

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ

 

                    Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΥΠΕΠΘ , το χρονικό διάστημα από 2 έως 20 Φεβρουαρίου  είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν στο Λύκειο Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

– οι μαθητές  της τελευταίας τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ

– οι απόφοιτοι Λυκείου που επιθυμούν  να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ

– οι απόφοιτοι – κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερησίου ΓΕΛ που επιθυμούν  να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ.

– οι μαθητές  της τελευταίας τάξης  Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) (ομάδας Β΄) .

          Οι σχετικές κατά περίπτωση Αιτήσεις – Δηλώσεις και οι αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους έχουν ήδη αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.ypepth.gr και έχουν αποσταλεί σε όλα τα Λύκεια της χώρας.

        Τέλος, υπενθυμίζεται  ότι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση,  πρέπει ως τις 20 Φεβρουαρίου να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά στο Λύκειό τους

 

 

Βάσεις εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση- Διευκρίνιση


Επειδή δέχτηκα πολλλες ερωτήσεις και e-mails σχετικά με τις βάσεις εισαγωγής των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ξαναδιαβάζοντας τις εγκυκλίους διαπίστωσα τα εξής:

1. Όσοι θέλετε να εισαχθείτε σε ΑΕΙ (σε σχολές δηλαδή που για πρώτη δίνουν φέτος τη δυνατότητα σε αποφοίτους ΕΠΑΛ να εισαχθούν), θα δώσετε και τα ανάλογα μαθήματα ( βλπ. το αντίστοιχο post) με τους αναγραφόμενους συντελεστές βαρύτητας. Στην περίπτωση αυτή, προφανώς οι βάσεις εισαγωγής θα είναι όμοιες με αυτές των αποφοίτων του Ενιαίου Λυκείου. Η όποια , πιθανή ή μη ,διαφορά, λοιπόν, έγκειται στους συντελεστές βαρύτητας, άρα και στα μόρια που θα συγκεντρώσετε, και όχι στις βάσεις εισαγωγής.

2. Όσοι θέλετε, μπορείτε να λάβετε μέρος στις ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις, αυτές δηλαδή που λαμβάνουν χώρα εδώ και χρόνια στα ΤΕΕ- ΕΠΑΛ. Στην περίπτωση αυτή, οι σχολές στις οποίες σας δίνεται η δυνατότητα να εισαχθείτε είναι ΤΕΙ και κάποιες άλλες, όπως Αστυφυλάκων κλπ., οι ίδιες δηλαδή που ισχύουν για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ εδώ και χρόνια.

3. Διευκρίνιση χρειάζεται , κατά την άποψή μου, το σημείο όπου αναφέρεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη ο «προφορικός βαθμός»  των αποφοίτων ΕΠΑΛ σε ποσοστό 30% επί του συνολικού, αλλά αυτό είναι κάτι για το οποίο επιφυλάσσομαι να αναρτήσω σύντομα ένα post με λεπτομέρειες και επεξηγήσεις.

Λία Γκασούκα

Ενημέρωση προς τους αναγνώστες του blog μας για την εισαγωγή αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Ανώτατη Εκπαίδευση


Α. ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ΕΠΑ.Λ έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε επιλέγοντας τις πανελλαδικές εξετάσεις όπου εξετάζονται με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου είτε τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή κυρίως σε σχολές και τμήματα του Τεχνολογικού τομέα.

α) Πρώτη δυνατότητα: Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ΕΠΑ.Λ μπορούν να συμμετέχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις σχολές, που εισάγονται και οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Οι προαναφερθέντες θα εξετάζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

Ειδικότερα: Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας. Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα και για τους δύο τύπους Λυκείων. Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα.

 • Η κατανομή των τμημάτων των σχολών στα πέντε (5) επιστημονικά πεδία είναι ίδια για τους υποψηφίους και των δύο τύπων Λυκείων.
 • Οι συντελεστές βαρύτητας στα κοινά εξεταζόμενα μαθήματα είναι ίδιοι.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται ως εξής:

Επιστημονικό πεδίο 1 «Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες»
Μαθήματα
1. Μαθηματικά ΙΙ
2. Φυσική ΙΙ
3. Μάθημα Ειδικότητας
4. Μάθημα Ειδικότητας
5. Νεοελληνική Γλώσσα (συντελεστής βαρύτητας 0,9)
6. Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (Μάθημα Επιλογής συντελεστής βαρύτητας 0,4)

Επιστημονικό πεδίο 2 «Θετικές Επιστήμες»
Μαθήματα
1. Μαθηματικά ΙΙ (συντελεστής βαρύτητας 1,3)
2. Φυσική ΙΙ (συντελεστής βαρύτητας 0,7)
3. Μάθημα Ειδικότητας
4. Μάθημα Ειδικότητας
5. Νεοελληνική Γλώσσα
6. Μάθημα Επιλογής

Επιστημονικό πεδίο 3 «Επιστήμες Υγείας»
Μαθήματα
1. Μαθηματικά ΙΙ
2. Φυσική ΙΙ
3. Μάθημα Ειδικότητας
4. Μάθημα Ειδικότητας
5. Νεοελληνική Γλώσσα (συντελεστής βαρύτητας 0,4)
6. Βιολογία Ι (Μάθημα Επιλογής συντελεστής βαρύτητας 0,9) ή
Βιολογία ΙΙ (Μάθημα Επιλογής συντελεστής βαρύτητας 1,3)

Επιστημονικό πεδίο 4 «Τεχνολογικές Επιστήμες»
Μαθήματα
1. Μαθηματικά ΙΙ (συντελεστής βαρύτητας 1,3)
2. Φυσική ΙΙ (συντελεστής βαρύτητας 0,7)
3. Μάθημα Ειδικότητας
4. Μάθημα Ειδικότητας
5. Νεοελληνική Γλώσσα
6. Μάθημα Επιλογής

Επιστημονικού πεδίου 5 «Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης»
Μαθήματα
1. Μαθηματικά ΙΙ (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)
2. Φυσική ΙΙ (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)
3. Μάθημα ειδικότητας (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)
4. Μάθημα ειδικότητας (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)
5. Νεοελληνική Γλώσσα (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)
6. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Μάθημα επιλογής με συντελεστή βαρύτητας 0,7)
7. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Μάθημα επιλογής με συντελεστή βαρύτητας 1,3)

Τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας καθορίζονται ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Στοιχεία Μηχανών
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Στοιχεία Μηχανών
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Εγκαταστάσεις Ψύξης
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ηλεκτροτεχνία
Ηλεκτρικές Μηχανές

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Οικοδομική

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γραφιστικές Εφαρμογές
Τεχνολογία Εκτυπώσεων

ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Στοιχεία Παθολογίας
Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας
Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Φυτική Παραγωγή
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
Διαμόρφωση Τοπίου

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ


ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ναυσιπλοϊα ΙΙ
Μεταφορά Φορτίων

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Μηχανές Πλοίου Ι
Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ


β) Δεύτερη δυνατότητα: Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή αποκλειστικά και μόνο σε τμήματα και σε σχολές των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε) των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στις σχολές Αστυφυλάκων, σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

Ειδικότερα:
Τα εξεταζόμενα μαθήματα ορίζονται σε τέσσερα (4) εκ των οποίων τα «Μαθηματικά Ι» και η «Νεοελληνική Γλώσσα» είναι κοινά για όλους τους υποψήφιους ενώ τα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας είναι ίδια και κοινά με όσα ορίζονται στα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας για την πρώτη δυνατότητα. Τα θέματα εξετάσεων των δύο (2) μαθημάτων ειδικότητας είναι κοινά για τους υποψηφίους της πρώτης και της δεύτερης δυνατότητας πρόσβασης.

Β. ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

α) Πρώτη δυνατότητα: Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ μπορούν να συμμετέχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που εισάγονται και οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού Γενικού Λυκείου. Οι προαναφερθέντες θα εξετάζονται σε μαθήματα γενικής και επαγγελματικής παιδείας σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου και διεκδικούν τις ίδιες θέσεις με όσους εξετάζονται πανελλαδικά το ίδιο έτος σε μαθήματα της τελευταίας τάξης του εσπερινού Γενικού Λυκείου. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας. Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα και για τους δύο τύπους Λυκείων. Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι ίδια με τα προαναφερθέντα μαθήματα της περίπτωσης Αα της συγκεκριμένης εγκυκλίου και στην ύλη την οποία διδάχθηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

β) Δεύτερη δυνατότητα: Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή αποκλειστικά και μόνο σε τμήματα και σε σχολές των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.),της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε) των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Οι υποψήφιοι αυτής της περίπτωσης εξετάζονται σε δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας από εκείνα που διδάσκονται στην τελευταία τάξη του εσπερινού ΕΠΑ.Λ.


Γ. ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥ Β΄ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΕ, Τ.Ε.Λ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Για τους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, πτυχίου ειδικότητας των πρώην ΤΕΛ, καθώς και πτυχίου ειδικότητας των Ναυτικών Λυκείων ισχύει ό,τι προβλέπεται για τους απόφοιτους των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ που επιλέγουν τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις.

Με ευθύνη των προϊσταμένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των Διευθυντών των ΕΠΑ.Λ να λάβουν άμεσα γνώση οι μαθητές που θα φοιτήσουν στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ κατά το σχολικό έτος 2008-2009.