Πανελλήνιες Εξετάσεις 2009: Τα θέματα της Φυσικης Γενικής Παιδείας ΓΕΛ


ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

∆ΕΥΤΕΡΑ 18 MAΪΟΥ 2009

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ:   ΕΞΙ (6)

 

ΘΕΜΑ 1ο

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.     Κατά την ανάλυση λευκού φωτός από γυάλινο πρίσμα, η
γωνία εκτροπής του κίτρινου χρώματος είναι:

α.   μικρότερη  της γωνίας εκτροπής του  ιώδους και της γωνίας εκτροπής του κόκκινου.

β.    μεγαλύτερη  της γωνίας εκτροπής  του  κόκκινου  και

της γωνίας εκτροπής του ιώδους.

γ.    μεγαλύτερη  της γωνίας εκτροπής  του  κόκκινου  και

μικρότερη της γωνίας εκτροπής του ιώδους.

δ.   μικρότερη   της   γωνίας   εκτροπής   του   κόκκινου   και

μεγαλύτερη της γωνίας εκτροπής του ιώδους.

Μονάδες 5

 

2.    Η υπεριώδης ακτινοβολία :

α.   έχει μήκος κύματος από 400 nm έως 700 nm.

β.    είναι ορατή.

γ.    δεν προκαλεί αμαύρωση της φωτογραφικής πλάκας.

δ.   χρησιμοποιείται    για    την    αποστείρωση    ιατρικών εργαλείων.

Μονάδες 5

 

3.    Ο αριθμός των ηλεκτρονίων κάθε ατόμου είναι:

α.   ίσος με τον αριθμό των νετρονίων του πυρήνα του ατόμου.

β.    ίσος με τον αριθμό των πρωτονίων του πυρήνα του

ατόμου.

γ.    διπλάσιος του  αριθμού  των πρωτονίων του  πυρήνα

του ατόμου.

δ.   διπλάσιος  του  αριθμού  των  νετρονίων  του  πυρήνα

του ατόμου.

Μονάδες 5

 

4.    Το φως των λαμπτήρων πυρακτώσεως με νήμα βολφραμίου είναι αποτέλεσμα:

α.   της αποδιέγερσης των ατόμων του βολφραμίου.

β.    της διάσπασης των πυρήνων του βολφραμίου.

γ.    της διέγερσης των πυρήνων του βολφραμίου.

δ.   της διάσπασης των ηλεκτρονίων του βολφραμίου.

Μονάδες 5

 

5.    Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος
αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α.   Όσο  μεγαλύτερη  είναι  η  θερμοκρασία  της καθόδου

ενός      σωλήνα      παραγωγής      ακτίνων      Χ      τόσο

μεγαλύτερος  είναι  ο  αριθμός  των  ηλεκτρονίων  που

εκπέμπονται στη μονάδα του χρόνου.

β.    Οι    υπέρυθρες    ακτινοβολίες    έχουν    μήκη    κύματος

μικρότερα από 700 nm.

γ.    Το πρότυπο του Bohr δεν μπορεί να επεκταθεί για το

υδρογονοειδές ιόν He+.

δ.   Οι    λαμπτήρες    χαλαζία-ιωδίου    είναι    γνωστοί    ως

λαμπτήρες αλογόνου.

ε.    Η   ενέργεια   σύνδεσης   ανά   νουκλεόνιο   μετράει   τη

σταθερότητα ενός πυρήνα.

Μονάδες 5

 

ΘΕΜΑ 2ο

Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.   Ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία  μήκους κύματος λο στο κενό  διαδίδεται  σε  γυαλί με  δείκτη  διάθλασης  n>1.  Η ενέργεια ενός φωτονίου της ακτινοβολίας:

α.    είναι μεγαλύτερη στο κενό.

β.    έχει την ίδια τιμή στο γυαλί και στο κενό.

γ.    είναι μεγαλύτερη στο γυαλί.

Μονάδες 3

 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

 

∆ιεγερμένο άτομο υδρογόνου αποδιεγείρεται και το ηλεκτρόνιό του μεταβαίνει από την τροχιά με κβαντικό αριθμό n=2 στην τροχιά με κβαντικό αριθμό n=1.

Αν F2 είναι η ελκτική ηλεκτρική δύναμη που ασκεί ο πυρήνας στο ηλεκτρόνιο στην αρχική τροχιά και F1 είναι η αντίστοιχη δύναμη στην τελική τροχιά, τότε ισχύει:

fysikh 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο

Λεπτή   μονοχρωματική   δέσμη   εισέρχεται   από   το   κενό   σε γυάλινη πλάκα πάχους , όπως φαίνεται στο σχήμα.

                                                      8

fysikh 2

 

 

 

 

 

 

Η ακτινοβολία στο κενό έχει μήκος κύματος λο=600 nm και η

γωνία διάθλασης στο σημείο εισόδου της δέσμης στη γυάλινη

πλάκα είναι φ=30ο .

Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού για την ακτινοβολία αυτή

είναι n=1,2.

Να υπολογισθούν:

α.   Το μήκος κύματος λ της ακτινοβολίας αυτής στο γυαλί.

Μονάδες 6

 

β.    Η ταχύτητα c της ακτινοβολίας στο γυαλί.

Μονάδες 6

 γ.    Το χρονικό διάστημα ∆t που χρειάζεται η ακτινοβολία για να διαπεράσει το γυαλί. Μονάδες 6

δ.    Ο αριθμός N των μηκών κύματος της ακτινοβολίας στο γυαλί με τον οποίο ισοδυναμεί η διαδρομή της στο γυαλί  Μονάδες 7 

fysikh 3

 

 

 

 

Η ηλεκτρονική δέσμη μεταφέρει ισχύ P=660 W. α.   Να υπολογίσετε το ελάχιστο μήκος κύματος των ακτίνων Χ που παράγονται.

Μονάδες 6

 

β. Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος της δέσμης των ηλεκτρονίων.

Μονάδες 6

 

γ. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που προσπίπτουν στην άνοδο σε χρονικό διάστημα ∆t=2 s.

Μονάδες 6

 

δ. Ένα από τα φωτόνια των ακτίνων Χ έχει μήκος κύματος λ=3‧10―10m και προήλθε από την πρώτη κρούση ενός ηλεκτρονίου με την άνοδο. Βρείτε πόσο τοις εκατό της ενέργειάς του έχασε το ηλεκτρόνιο που το εξέπεμψε.

Μονάδες 7

fysikh 4

 

Πανελλήνιες 2009: Τα θέματα της Ιστορίας Γενικής Παιδείας ΓΕΛ και Β’ Επαλ


ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β )

∆ΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2009

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

 

ΟΜΑ∆Α Α΄

ΘΕΜΑ Α1

 

Α1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών

όρων:

α.   Εθνικά Κινήματα (19ος αιώνας)

β.    Τρίτος Κόσμος

γ.    Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου (1959)

Μονάδες 15

 

Α1.2. Να αντιστοιχίσετε τα ονόματα των ηγετών (Στήλη Α) με τη χώρα στην οποία έδρασαν (Στήλη Β). Στη Στήλη Α περισσεύουν δύο ονόματα.

 

Στήλη Α

Στήλη Β

1. Νέλσον Μαντέλα

α. Ινδία

2. Βίλι Μπραντ

β. Αίγυπτος

3. Χο Τσι Μινχ

γ. Ν. Αφρική

4. Αγιατολάχ Χομεϊνί

δ. Κύπρος

5. Μαχάτμα Γκάντι

ε. Γερμανία

6. Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ

 

7. Τάσσος Παπαδόπουλος

 

Μονάδες 10

 

ΘΕΜΑ Α2

 

Α2.1. Τι γνωρίζετε για το γεγονός της καταστροφής της Χίου και ποια η σημασία του;

Μονάδες 12 Α2.2. Να αναφερθείτε στον γαλλοπρωσικό πόλεμο (1870– 1871) και στην τελική συνθήκη ειρήνης.

Μονάδες 13

 

ΟΜΑ∆Α Β΄ ΘΕΜΑ Β1

 

Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στις συνέπειες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918).

Μονάδες 30 ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄

 

«Η Ρόδα του Πολέμου.

Τη βλέπουμε, μιλιούνια ανθρώποι, που ξεπροβάλλει μες από το μουχλιασμένο χάος και γυρίζει και τρίζει σπαραχτικά σα μαγγανοπήγαδο θεόρατο. Ο ορίζοντας είναι κοκκινόμαυρος, η γης αχνίζει άλικους1 αχνούς. Ο θεόρατος τροχός γυρνά ολοένα, γυρνά αιώνες μαζί με τη γης και στριγγλίζει πάνω από την άβυσσο, στριγγλίζει σπαραχτικά.[…] Είναι ο Πόλεμος στο χαράκωμα που δουλεύει έτσι αργά και σίγουρα. Ο Πόλεμος, που προτού να τσακίσει το κορμί αποσυνθέτει πρώτα λίγο-λίγο κι αλύπητα την ψυχή μες στην απομόνωση της υπόγειας ζωής».

Στρατής Μυριβήλης, Η ζωή εν τάφω, Εστία, Αθήνα 331997, σ. 19, 20.

———————-

1. άλικους: κατακόκκινους

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄

«Είμαι νέος, είκοσι χρονών κι ωστόσο δεν ξέρω τίποτα απ’ τη ζωή έξω απ’ την απελπισία, το φόβο, το θάνατο και τη φτηνή επιπολαιότητα που μας οδηγεί σε μιαν άβυσσο θλίψης. Είδα πόσοι άνθρωποι ορμούν ο ένας πάνω στον άλλο και σιωπηλά, αγνοώντας, έξαλλα, υπάκουα, αθώα σφάζονται μεταξύ τους. Είδα ότι τα πιο έξυπνα μυαλά στον κόσμο επινοούν όπλα και λόγια για να καταστήσουν τούτη τη σφαγή πιο ραφιναρισμένη και πιο αποδεχτή. Κι όλοι οι άνθρωποι της ηλικίας μου, εδώ κι εκεί, μέσα σ’ ολόκληρο τον κόσμο, τα βλέπουν αυτά τα πράγματα· όλη η γενιά μου έχει γνωρίσει τις δικές μου εμπειρίες. […] Όλ’ αυτά τα χρόνια, η δουλειά μας ήταν να σκοτώνουμε — ήταν το πρώτο πράγμα που μάθαμε στη ζωή. Η γνώση μας από τη ζωή περιορίζεται στο θάνατο. Τι θα συμβεί μετά; Και τι θα βγει απ’ όλους εμάς;

Έριχ-Μαρία Ρεμάρκ, Ουδέν Νεώτερον από το ∆υτικόν Μέτωπον, εκδ. ∆. ∆αρέμα, Αθήνα χ.χ., σ. 204.

[Τα κείμενα αποδόθηκαν στο μονοτονικό, διατηρήθηκε όμως η ορθογραφία τους].

 

ΘΕΜΑ Β2

 

Αξιοποιώντας τα στοιχεία που περιέχονται στο παρακάτω κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στην επίδραση που άσκησαν στην εξέλιξη και την έκβαση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τόσο η νίκη των Ελλήνων κατά της Ιταλίας όσο και η ένοπλη ελληνογερμανική σύρραξη.

Μονάδες 20

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Άντονυ Ίντεν, υπουργός Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας, για την ελληνική συμβολή στη συμμαχική νίκη

«… η Ελλάς πρώτη έδωκε αλησμόνητο μάθημα στον Μουσολίνι, ότι αυτή υπήρξε η αφορμή της εθνικής επαναστάσεως στη Γιουγκοσλαβία εναντίον του Άξονα, ότι αυτή, με τη μικρή βοήθεια που σταθήκαμε τότε ικανοί να της δώσομε, κράτησε τους Γερμανούς στο ηπειρωτικό της έδαφος και στην Κρήτη επί έξι εβδομάδες, ότι αυτή ανέτρεψε τη χρονολογική σειρά όλων των σχεδίων του γερμανικού Επιτελείου και έτσι επέφερε ριζική μεταβολή στις εκστρατείες του και ίσως στην όλη πορεία του πολέμου. Εμείς οι Άγγλοι δεν θα λησμονήσομε ποτέ την ανακούφιση και την παρηγορία που μας προσέφερε κατά τις αγωνιώδεις εκείνες στιγμές του πολέμου η τιμιότητα και η αξιοπρέπεια της στάσεως των Ελλήνων».

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1978, τ. ΙΕ΄, σ. 457.

Πανελλήνιες 2009: Τα θέματα της Βιολογίας Β’ κύκλου ΕΠΑΛ


ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β )

∆ΕΥΤΕΡΑ 18 MAΪΟΥ 2009

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

 

ΘΕΜΑ 1ο

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1έως και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.

1.     Η παθητική ανοσία αποκτάται
α.   με τον θηλασμό.

β.    με τον εμβολιασμό.

γ.    με προηγούμενη μόλυνση.

δ.   με αντιβιοτικά.

Μονάδες 5

 

2.    Η ερημοποίηση ενός χερσαίου οικοσυστήματος μπορεί να
προκληθεί από

α.   την όξινη βροχή.

β.    τον ευτροφισμό.

γ.    την ηχορρύπανση.

δ.   τη φωτοσύνθεση.

Μονάδες 5

 

3.    Το   φαινόμενο   του   θερμοκηπίου   προκαλείται   από   τη
συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα των

α.   μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου.

β.    μονοξειδίου του άνθρακα και οξειδίων του αζώτου.

γ.    διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών.

δ.   διοξειδίου του θείου και οξυγόνου.

Μονάδες 5

 

4.    Τα αυτοαντισώματα καταστρέφουν
α.   μόνο τους ιούς.

β.    τα αλλεργιογόνα.

γ.    τα δερματόφυτα.

δ.   τα     κύτταρα     ή     τα     συστατικά     του     ίδιου     του οργανισμού.

Μονάδες 5

 

5.    Η απομάκρυνση του νερού από τα στόματα των φύλλων
ονομάζεται

α.   κυτταρική αναπνοή.

β.    διαπνοή.

γ.    φωτοσύνθεση.

δ.    αποικοδόμηση.

Μονάδες 5

 

ΘΕΜΑ 2ο

1.     Να περιγράψετε πώς ο βλεννογόνος της αναπνευστικής οδού συνιστά αποτελεσματικό φραγμό στην είσοδο των μικροβίων στον ανθρώπινο οργανισμό.

Μονάδες 8

 

2.    Ποιος είναι ο ρόλος των αποικοδομητών στον κύκλο του αζώτου;

Μονάδες 5

 

3.    Σε ποια  κατηγορία  ιών ανήκει ο  ιός ΗΙV; (μονάδες 2)
Να περιγράψετε τη δομή του ιού ΗΙV. (μονάδες 7)
Ποιες κατηγορίες  ανθρώπινων  κυττάρων  προσβάλλει  ο ιός ΗΙV; (μονάδες 3)

Μονάδες 12

 

ΘΕΜΑ 3ο

Α. Όταν το όζον βρίσκεται στα ανώτερα επίπεδα της ατμόσφαιρας, σχηματίζει στιβάδα που διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση της ζωής.

 

1.    Ποιος είναι ο ρόλος του όζοντος στη στιβάδα αυτή;

Μονάδες 2

 

2.    Ποια είναι η αιτία της εξασθένησης της στιβάδας του όζοντος; (μονάδες 2)

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της εξασθένησής της στους ζωντανούς οργανισμούς; (μονάδες 8)

Μονάδες 10

 

Β. Το όζον στα κατώτερα επίπεδα της ατμόσφαιρας αποτελεί δευτερογενή ρύπο του φωτοχημικού νέφους.

Ποιον άλλο δευτερογενή ρύπο γνωρίζετε; (μονάδα 1) Πώς παράγονται οι δευτερογενείς ρύποι; (μονάδες 4) Ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στην υγεία του ανθρώπου; (μονάδες 8)

Μονάδες 13

 

ΘΕΜΑ 4ο

Ένας άνθρωπος μολύνεται από ένα είδος παθογόνου βακτηρίου, το οποίο παράγει μια τοξίνη και του προκαλεί ασθένεια.

α. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι τοξίνες και πώς απειλούν την υγεία του ασθενούς;

Μονάδες 8

 

β. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιεί μια ασθένεια για να θεωρηθεί λοιμώδης;

Μονάδες 9

 

γ. Για την αντιμετώπιση του παθογόνου βακτηρίου χορηγήθηκε στον ασθενή αντιβιοτικό. Με ποιους μηχανισμούς δρουν τα αντιβιοτικά;

Μονάδες 8

Η προκήρυξη του διαγωνισμού της Ελληνικής Αστυνομία για την κατάταξη σπουδαστών στην Σχολή Αστυφυλάκων και Αξιωματικών 2009


Προκήρυξη για κατάταξη στην Αστυφυλάκων των αποφοίτων Λυκείων 2009

Tα θέματα των Νέων Ελληνικών Πανελλήνιων Εξετάσεων 2009 για αποφοίτους B’ κύκλου ημερησίων ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων


Θέματα Νέων Ελληνικών Πανελληνίων Εξετάσεων 2009 αποφοίτων ημερησίων ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων

Η Υπουργική Απόφαση Φ 253/120785/Β6/16-11-05 (ΦΕΚ 1581Β΄) για την «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση ……………………………………………………………………………… 1

Τύπος, περιεχόμενο, διάρκεια ισχύος και τρόπος υπολογισμού των βαθμών της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 …………………………………………….. 2

fek-1581-b ( download)

Καθορισμός ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Γ’ τάξης ΓΕΛ για 2008-2009


Ύλη πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ΓΕΛ 2008 2009

( Εάν το αρχείο WORD δεν ανοίγει, επικοινωνήστε μαζί μου στο neoellines@gmail.com να σας το αποστείλω.)

Πρόγραμμα Πανελληνίων Εξετάσεων 2009


 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2009

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται το πρόγραμμα:

 

        α)  των εισιτηρίων εξετάσεων των αποφοίτων Β΄ κύκλου ημερήσιων ΤΕΕ, κατόχων πτυχίου ειδικότητας των πρώην ημερήσιων ΤΕΛ και ημερήσιων Ναυτικών Λυκείων

        β) των εισιτηρίων εξετάσεων των αποφοίτων Β’ κύκλου εσπερινών ΤΕΕ, κατόχων πτυχίου ειδικότητας πρώην εσπερινών  ΤΕΛ και εσπερινών Ναυτικών Λυκείων

        γ) των απολυτηρίων πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)  στα μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής

        δ) των απολυτηρίων πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης των εσπερινών Γενικών Λυκείων

        ε) των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και μαθημάτων ειδικότητας ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’ & Β΄)

        στ) των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων

        ζ)  των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ

           Επίσης ορίζεται  η προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α .

 

Ειδικότερα, οι εξετάσεις  θα διενεργηθούν ως ακολούθως:

 

1. Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Β’ ΚΥΚΛΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΕ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

                                  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ

5- 5 -2009

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

6-5-2009

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ

7-5-2009

-ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΡΟΛΗΨΗ

– ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

-ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8-5-2009

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι

-ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

-ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ(ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

 

 

11-5-2009

-ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

-ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

ΤΡΙΤΗ

12-5-2009

-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

-ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΙΙ

-ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

-ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

 

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 17.00 μ.μ

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  16.30μ.μ

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

 

 

 

Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Β’ ΚΥΚΛΟΥ

 ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΕΕ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

                                  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ

19-5-2009

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ

21-5-2009

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 8.00 π.μ

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 7.30 π.μ

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

 

2. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 

                Οι  απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα διενεργηθούν για την Γ΄ τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων από 1 έως 19 Ιουνίου και  για την  Δ΄ τάξη των εσπερινών Γενικών Λυκείων από 2 μέχρι και 19 Ιουνίου, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.

 

               3. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)

 

               Α.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄  ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

    ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15 – 5 -2009

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

18 – 5 -2009

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΦΥΣΙΚΗ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

-ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

20- 5 –2009

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22 – 5 -2009

-ΙΣΤΟΡΙΑ

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

 

-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΑ

 25 -5–2009

-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

-ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ

27 – 5 -2009

-ΛΑΤΙΝΙΚΑ

-ΧΗΜΕΙΑ

-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

 

-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

29 -5 – 2009

-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  07.30 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

16-5 – 2009

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ

19-5 – 2009

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΦΥΣΙΚΗ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

-ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ

21-5 – 2009

-ΛΑΤΙΝΙΚΑ

-ΧΗΜΕΙΑ

-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

 

-ΑΡΧΕΣ   ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ

23-5 – 2009

-ΙΣΤΟΡΙΑ

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

 

-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΤΡΙΤΗ

26-5 – 2009

 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΠΕΜΠΤΗ

28-5 – 2009

-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

-ΦΥΣΙΚΗ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΣΑΒΒΑΤΟ

30–5 – 2009

-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 18:30 μ.μ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  18.00 μ.μ

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

 

         4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) ΚΑΙ       

             ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ & Β΄)

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

                   ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΡΙΤΗ

26-5-2009

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΜΠΤΗ

28-5-2009

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΣΑΒΒΑΤΟ

30-5-2009

– ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

 -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

-ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ

1-6-2009

-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΗ

2-6-2009

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

-ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

3-6-2009

 

 

 

-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ

-ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

-ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ

4-6-2009

 

 

 

-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ

 

ΤΡΙΤΗ

9-6-2009

-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

-ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

-ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

-ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ

10-6-2009

-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

-ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ

11-6-2009

-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι

-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ

 

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  07.30 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από τα μαθήματα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Γραφιστικές Εφαρμογές για τα οποία η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

 

5.        ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ  

             (ΟΜΑΔΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄) ΣΕ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

         Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ και Β΄) σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα διενεργηθούν από 12 Ιουνίου μέχρι 26 Ιουνίου 2009 με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.

.

 

       6. Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

                 ΠΡΩΙ

        ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

27/6/2009

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

29/6/2009

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

 

ΤΡΙΤΗ

30/6/2009

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

1/7/2009

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ

2/7/2009

ΓΑΛΛΙΚΑ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3/7/2009

ΑΡΜΟΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

4/7/2009

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

 

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08.00 π.μ. για όλα τα μαθήματα εκτός των Ισπανικών και των Ιταλικών για τα οποία ορίζεται η 17.00 μ.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  07.30 π.μ. για όλα τα μαθήματα εκτός των Ισπανικών και των Ιταλικών για τα οποία πρέπει να προσέλθουν μέχρι τις 16.30 μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,

– των  Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό)  είναι έξι (6) ώρες,

– του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.

 

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 

                Ορίζουμε την προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) από την Πέμπτη 25/6/2009 μέχρι και την Παρασκευή 3/7/2009.

 

 

 

   7.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄  ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

6 -7-2009

– ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ

7 -7 -2009

– ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΦΥΣΙΚΗ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

-ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

8 – 7- 2009

– ΛΑΤΙΝΙΚΑ

– ΧΗΜΕΙΑ

– ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

 

– ΑΡΧΕΣ   ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ    ΚΑΙ  

  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ

ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΠΕΜΠΤΗ

9 -7 – 2009

– ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10-7- 2009

– ΙΣΤΟΡΙΑ

– ΒΙΟΛΟΓΙΑ

– ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

 

– ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΣΑΒΒΑΤΟ

11-7- 2009

– ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

– ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΑ

13-7- 2009

– ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ     ΘΕΩΡΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤ/ΝΣΕΩΝ

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  07.30 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

 

Β.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ .

 

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

6- 7 – 2009

– ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ

7 – 7 -2009

– ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΦΥΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

-ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

8-7 – 2009

– ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

-ΦΥΣΙΚΗ

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

 

ΠΕΜΠΤΗ

9-7 – 2009

– ΛΑΤΙΝΙΚΑ

– ΧΗΜΕΙΑ

– ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

 

– ΑΡΧΕΣ   ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ

ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10-7- 2009

 – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΣΑΒΒΑΤΟ

11-7- 2009

  ΙΣΤΟΡΙΑ

– ΒΙΟΛΟΓΙΑ

– ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

 

 

– ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΑ

13-7- 2009

– ΑΡΧΕΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 18:30 μ.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  18.00 μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

 

Στις 16 Μαίου 2009 οι φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις


Αναδημοσίευση από «ΤΑ ΝΕΑ»

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά σχεδιάζει το ΥΠΕΠΘ να αρχίσουν φέτος οι Πανελλαδικές Εξετάσεις. Όλα δείχνουν ότι το Σάββατο 16 Μαΐου θα είναι η πρώτη μέρα των εξετάσεων για το μεγαλύτερο τμήμα των υποψηφίων της κατηγορίας του 90% (Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ- ομάδα Β΄), ενώ μια μέρα νωρίτερα θα αρχίσουν οι εξετάσεις των Εσπερινών Λυκείων.

Περίπου 94 χιλιάδες υπολογίζεται ότι θα είναι φέτος οι υποψήφιοι από τα Γενικά Λύκεια (τελειόφοιτοι και απόφοιτοι) και μόνο 700 από τα ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄). Το σύνολο αυτών των υποψηφίων αναμένεται να διεκδικήσει πάνω από 70 χιλιάδες θέσεις σε 510 τμήματα. Από αυτά τα 266 είναι ΑΕΙ, τα 213 είναι ΤΕΙ, τα 8 είναι τμήματα της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, τα 21 Στρατιωτικά- Αστυνομικά Τμήματα και 2 είναι Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού. ΣΤΟ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ εντάσσονται φέτος συνολικά 132 τμήματα. Από αυτά τα 108 είναι τμήματα των ΑΕΙ, τα 16 των ΤΕΙ, τα 6 των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και τα 2 είναι Στρατιωτικά.

Τα νομικά τμήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης κατέχουν τα σκήπτρα με τις υψηλότερες βαθμολογίες, παρά την εκρηκτική άνοδο των παιδαγωγικών τμημάτων, που είναι κοινά τμήματα με το δεύτερο πεδίο και κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στις επιλογές των υποψηφίων (Αθήνας, Θεσσαλονίκης). Το 2008 οι περιζήτητες νομικές σχολές, τα παιδαγωγικά τμήματα, οι ψυχολογίες, οι φιλολογίες, τα ιστορικά κ.λπ. σημείωσαν άνοδο που πριμοδοτήθηκε από τις καλές επιδόσεις των υποψηφίων και από τη μείωση των θέσεων εισακτέων στις σχολές του Λεκανοπεδίου και της Θεσσαλονίκης.

Το 2008, η εισαγωγή στο χαμηλότερο τμήμα των ΑΕΙ του Πεδίου επιτεύχθηκε με 11.529 μόρια (-155 σε σχέση με το 2007) και με 10.720 στα ΤΕΙ (+42 σε σχέση με το 2007). Το πεδίο των «κοινών» τμημάτων
ΣΤΟ 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ εντάσσονται συνολικά 128 τμήματα. Από αυτά τα 90 είναι τμήματα των ΑΕΙ, τα 27 είναι τμήματα των ΤΕΙ, τα 9 είναι Στρατιωτικά και τα 2 είναι τμήματα του Εμπορικού Ναυτικού.

Στο Πεδίο, το Τμήμα Μηχανικών της Ικάρων (ΣΜΑ), τα Παιδαγωγικά (Θεσσαλονίκης, Αθήνας, Βόλου, Πάτρας) και τα Τμήματα Βιολογίας διαμόρφωσαν τις υψηλότερες βάσεις το 2008.

Το 2008 η αύξηση των θέσεων εισακτέων στην περιφέρεια, μαζί με τον μικρότερο αριθμό υποψηφίων στην Τεχνολογική Κατεύθυνση, πίεσε τις βάσεις προς τα κάτω στην πλειονότητα των τμημάτων και δημιούργησε δεκάδες ΤΕΙ με βάσεις κάτω από τα 10.000 μόρια.

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, η βάση για τα ΑΕΙ άνοιξε με 9.015 μόρια (Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου), δηλαδή-2.370 σε σχέση με πέρσι και στα ΤΕΙ με 8.719 μόρια (Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου), δηλαδή με +10 μόρια πάντα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το πεδίο του «Άριστα»
ΣΤΟ 3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ εντάσσονται 63 συνολικά τμήματα. Από αυτά τα 25 είναι τμήματα των ΑΕΙ, τα 33 των ΤΕΙ και τα 5 είναι Στρατιωτικά Τμήματα.

Στο Πεδίο των Επιστημών Υγείας στρέφεται η συντριπτική πλειονότητα των υποψηφίων της Θετικής Κατεύθυνσης. Τα ιατρικά και οδοντιατρικά τμήματα, αλλά και το Τμήμα Επιστήμης και Διαιτολογίας μαζί με τα Τμήματα Φαρμακευτικής αποτελούν το βαρύ πυροβολικό του Πεδίου. Όποιος βρεθεί κάτω από τα 15.600 μόρια δεν έχει περιθώρια επιλογής ΑΕΙ.

Η βάση για τα ΑΕΙ του 3ου Επιστημονικού Πεδίου το 2008 άνοιξε με 15.868 μόρια με το Τμήμα της Νοσηλευτικής Πελοποννήσου, δηλαδή με +90 μόρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχα η βάση για τα ΤΕΙ του Πεδίου άνοιξε με 11.455 μόρια (Νοσηλευτικής ΤΕΙ Καβάλας), δηλαδή, με-317 μόρια σε σχέση με το 2007.

Στο βάθρο οι πολιτικοί μηχανικοί

ΣΤΟ 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ έχουμε 209 συνολικά τμήματα. Από αυτά τα 81 είναι τμήματα των ΑΕΙ, τα 114 είναι τμήματα των ΤΕΙ, τα 2 των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, τα 10 είναι Στρατιωτικά και τα 2 είναι τμήματα του Εμπορικού Ναυτικού.

Περισσότερα από τα 3/5 των θέσεων εισακτέων ανήκουν σε ΤΕΙ, ενώ περίπου το 50% των θέσεων εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα διεκδικούνται και από υποψηφίους άλλων Πεδίων, καθώς δεν ανήκουν αποκλειστικά στο 4ο.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ το 2008 πέρασε για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ. Η εξέλιξη αυτή είχε διαφανεί ήδη από την προηγούμενη χρονιά, καθώς παρουσιάστηκε μια αυξανόμενη τάση πρώτης ζήτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών σε αντίθεση με το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ που τα τελευταία χρόνια μειώνει συνεχώς τους υψηλόβαθμους «εραστές» του.

Η βάση για τα ΑΕΙ του 4ου Επιστημονικού Πεδίου άνοιξε με 10.341 μόρια (Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Θράκης), δηλαδή-2.118 μόρια σε σχέση με πέρσι και στα ΤΕΙ με 8.446 μόρια (Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών), δηλαδή με-32 μόρια πάντα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Μείωση υποψηφίων

ΣΤΟ 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ έχουμε 105 τμήματα. Από αυτά τα 40 είναι τμήματα των ΑΕΙ, τα 61 είναι τμήματα των ΤΕΙ, τα 2 είναι Στρατιωτικά και τα 2 είναι Αστυνομικά. Είναι το πιο πολυσυλλεκτικό Πεδίο, που απαιτεί τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ως 7ο μάθημα επιλογής, γι΄ αυτό και χρόνο με τον χρόνο ελκύει όλο και λιγότερους υποψηφίους (περίπου 28.000). Το Πεδίο έχει στο βάθρο των υψηλότερων βάσεων τα στρατιωτικά οικονομικά, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το Τμήμα Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Και στο Πεδίο αυτό πλειοψηφούν οι προσφερόμενες θέσεις εισακτέων ΤΕΙ.

Το 2008 με 12.105 μόρια (-1.580 σε σχέση με το 2007) άνοιξαν την είσοδό τους τα ΑΕΙ και με 8.851 μόρια τα ΤΕΙ (+373 σε σχέση με το 2007).

Πανελλήνιες 2009-Downloads: Όλες οι Αιτήσεις και οι Oδηγίες για τη συμπλήρωσή τους ( deadline 20 Φεβρουαρίου 2009)


Downloads:

Aίτηση και Οδηγίες για υποψηφίους του 10% για Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές, ΤΕΦΑΑ και Εμπορικού Ναυτικού

Αίτηση και Οδηγίες Αποφοίτων

Αίτηση μαθητών ΓΕΛ, Εσπερινών& ΣΜΕΑ

Αίτηση μαθητών ΕΠΑΛ Β Κύκλου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2009

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης υποψηφίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

           Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχει καθοριστεί το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Φεβρουαρίου  ως προθεσμία για την  υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης:

– των μαθητών της τελευταίας τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)

– των αποφοίτων που επιθυμούν  να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ

– των αποφοίτων που επιθυμούν  να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ.

– των μαθητών της τελευταίας τάξης  Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) (ομάδας Β΄)  

          Με την Αίτηση – Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει αφενός τα ονομαστικά του στοιχεία και αφετέρου όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή του στις διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπάρχουν τέσσερις (4) διαφορετικοί τύποι Αίτησης – Δήλωσης, μία για κάθε ξεχωριστή περίπτωση υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος θα αναζητήσει, θα συμπληρώσει και θα υποβάλει το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης που αντιστοιχεί στην περίπτωσή του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο που ακολουθεί και στη δεύτερη σελίδα του εντύπου της Αίτησης – Δήλωσης.

            Από φέτος η Αίτηση – δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα www.ypepth.gr), από όπου μπορεί να τυπωθεί είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από το Λύκειο και να διανεμηθεί στους ενδιαφερομένους. Ο υποψήφιος επιλέγει και συμπληρώνει την ανάλογη Αίτηση – Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που φοιτά ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο. Στη συνέχεια τα στοιχεία του καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και εκτυπώνονται τρία αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται  στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα τρία και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης αρχίζει τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου,  και λήγει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου του 2009.Τονίζεται ότι για κανένα λόγο δεν γίνεται δεκτή Αίτηση – Δήλωση εκπρόθεσμη ούτε διόρθωση αυτής που υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας.

            Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος πριν προχωρήσει στην υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης θα πρέπει να μελετήσει το παρόν φυλλάδιο οδηγιών που θα του διανεμηθεί από το Λύκειο ή θα εκτυπώσει από το διαδίκτυο, να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες στη δεύτερη σελίδα της αντίστοιχης Αίτησης – Δήλωσης και να έχει υπόψη του επίσης τα παρακάτω.

1) Όσον αφορά το (δεύτερο) μάθημα γενικής παιδείας που οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄) επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επισημαίνεται ότι :

α) Το δηλώνουν υποχρεωτικά με την Αίτηση – Δήλωση από 2 έως 20 Φεβρουαρίου.

β) εφόσον το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθμό μηδέν (0)

γ) η επιλογή και δήλωση του (δευτέρου) μαθήματος γενικής παιδείας είναι υποχρεωτική και  καθοριστική για τα πεδία που θα μπορέσει να επιλέξει ο υποψήφιος στο μηχανογραφικό του δελτίο και γι αυτό πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή.

 

2) Όσον αφορά το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» που οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄) επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επισημαίνεται ότι :

α) Το δηλώνουν υποχρεωτικά με την Αίτηση – Δήλωση από 2 έως 20 Φεβρουαρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να το δηλώσουν οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ είναι να το έχουν ήδη επιλέξει ως μάθημα επιλογής.

β) αν το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθμό μηδέν (0)

γ) για να μπορέσει υποψήφιος να δηλώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο το 5ο επιστημονικό πεδίο πρέπει να έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί υποχρεωτικά στα δύο (2) μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του 5ου επιστημονικού πεδίου «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής».

3) Η υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μετά την υποβολή της δεν τροποποιείται ούτε διορθώνεται.

Η ως άνω Αίτηση Δήλωση εφόσον αφορά απόφοιτο μπορεί να ανακληθεί στο σύνολό της 20 ημέρες τουλάχιστον πριν τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου οπότε και του επιστρέφεται η βεβαίωση πρόσβασης. Η βεβαίωση πρόσβασης επιστρέφεται επίσης στον απόφοιτο εφόσον δεν πάρει μέρος στην εξέταση κανενός από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

 

4)Όσον αφορά τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία  της αίτησης – δήλωσης είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα και σχολές .Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή πρέπει :

α) για τις Στρατιωτικές Σχολές να υποβάλει αίτηση απευθείας στο Στρατό σύμφωνα με την προκήρυξη που θα εκδόσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και  στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται (αρχές 2009).

β) για τις Αστυνομικές Σχολές  να υποβάλει αίτηση απευθείας στην Αστυνομία σύμφωνα με την προκήρυξη που θα εκδόσει το  Υπουργείο Εσωτερικών και στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται (αρχές 2009).

γ) για τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού να υποβάλει αίτηση απευθείας στο Εμπορικό Ναυτικό σύμφωνα με την προκήρυξη που θα εκδόσει το  Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται (αρχές 2009).

δ) για τα ΤΕΦΑΑ να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων  (Ιούνιος 2009).

 

5) Όσον αφορά τις Σχολές ή τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα, αυτά αναφέρονται αναλυτικά στη δεύτερη σελίδα της αίτησης – Δήλωσης. Για να συμμετάσχει κάποιος υποψήφιος  στις εξετάσεις ειδικού μαθήματος πρέπει υποχρεωτικά να έχει δηλώσει το ειδικό μάθημα στην Αίτηση – Δήλωση που υπέβαλε.

 

6)Οι υποψήφιοι για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ειδικά για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι. Για τα προγράμματα  σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από τα τηλέφωνα: 210- 6204714 –210- 8070088 (ΑΘΗΝΑ), 2310- 397732 – 2310- 301784 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), 26530- 41281, 26530- 42160 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ), 2810- 232193 – 2810- 239123 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο – ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όπως προαναφέρθηκε, η Αίτηση – Δήλωση έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο σε τέσσερις (4) διαφορετικούς τύπους, καθένας από τους οποίους υποβάλλεται κατά περίπτωση από μαθητές ή αποφοίτους ΓΕΛ και από μαθητές ΕΠΑΛ (ομάδας Β΄), ως ακολούθως :

 

1) ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕΛ ή ΣΜΕΑ για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που υποβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους μαθητές Γ΄ ή Δ΄ ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕΛ ή ΣΜΕΑ αντίστοιχα, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τελευταίας τάξης , καθώς και από τους τελειοφοίτους που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις διατηρώντας τους προφορικούς τους βαθμούς. Αφού συμπληρώσουν  τα ονομαστικά τους  στοιχεία (παράγραφοι 1-11) οι πιο πάνω υποψήφιοι δηλώνουν επίσης τα στοιχεία της παρ.15, σύμφωνα με τις οδηγίες στη δεύτερη σελίδα της Αίτησης – Δήλωσης. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερησίων και των εσπερινών Γενικών Λυκείων θα υποβάλουν ΜΟΝΟ την Αίτηση – Δήλωση χωρίς δικαιολογητικά στο σχολείο τους. Διευκρινίζεται ότι όσοι μαθητές θέλουν να αποκτήσουν το απολυτήριο του εσπερινού Λυκείου με ενδοσχολικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση – Δήλωση .

Οι μαθητές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής  θα υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση στο Λύκειό τους. Διευκρινίζεται ότι όσοι μαθητές των ΣΜΕΑ θέλουν να αποκτήσουν το απολυτήριο του Λυκείου με ενδοσχολικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση – Δήλωση.

 

2) ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

α) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ Λυκείου για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕΛ.

β) αποφοίτου ή μαθητή ξένου ή μειονοτικού σχολείου για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.  Αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά:

i)      από τους αποφοίτους Λυκείου προηγουμένων ετών που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου ΓΕΛ για να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν.

ii)     από τους αποφοίτους Ενιαίου ή Γενικού Εσπερινού Λυκείου ή παλαιού τύπου εσπερινού Λυκείου που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του εσπερινού  ΓΕΛ για να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν.

iii)    από  μαθητές ή αποφοίτους ξένου σχολείου στην Ελλάδα

iv)   από μαθητές ή αποφοίτους μειονοτικού σχολείου

Αφού συμπληρώσουν  τα ονομαστικά τους  στοιχεία (παράγραφοι 1-14) οι πιο πάνω υποψήφιοι δηλώνουν επίσης τα στοιχεία της παρ.15, σύμφωνα με τις οδηγίες στη δεύτερη σελίδα της Αίτησης – Δήλωσης.                          

                   Διευκρινίζεται ότι στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Λυκείων που εξετάζονται πανελλαδικά μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου ημερησίου ή εσπερινού (με ενδοσχολικές ή με εθνικού επιπέδου εξετάσεις)  ή παλαιού τύπου ή  ισότιμου σχολείου εσωτερικού ή εξωτερικού, ή Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής ή Μειονοτικού Σχολείου της Θράκης.

                  Οι μαθητές των Μειονοτικών Σχολείων της Θράκης θα υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση στο Γενικό Λύκειο που είναι πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση του Μειονοτικού Λυκείου ότι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης του.

                             Οι μαθητές ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα θα υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση στο Γενικό Λύκειο που είναι πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα και βεβαίωση του σχολείου ότι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης του. Οι ως άνω μαθητές συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποκτήσει το απολυτήριο του ξένου σχολείου πριν την έναρξη των εξετάσεων με εξαίρεση τους μαθητές της Ιταλικής Σχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής οι οποίοι καταθέτουν αντίγραφο του απολυτηρίου τους στο Γενικό Λύκειο που κατέθεσαν την Αίτηση – Δήλωση πριν τους χορηγηθεί η Βεβαίωση Πρόσβασης.         

            Επίσης διευκρινίζεται ότι στις εξετάσεις των μαθημάτων της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Λυκείων που εξετάζονται πανελλαδικά μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο:

            α) Εσπερινού Λυκείου παλαιού τύπου

            β) Εσπερινού Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου (με ενδοσχολικές ή με εθνικού επιπέδου εξετάσεις) εφόσον:

                  ι) έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του Εσπερινού Λυκείου ή

                  ιι) εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου: αα) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων, ββ) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67% ή

                   ιιι) εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου   είτε μετά την συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

                   Οι απόφοιτοι, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου για να αποκτήσουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης το τρέχον σχολ. έτος, προκειμένου να είναι υποψήφιοι για το 90% των θέσεων εισακτέων, με την Αίτηση – Δήλωση υποβάλλουν και

ι) αντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός των ανωτέρω, συνυποβάλλεται επιπλέον βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του Σχολείου αυτού στην Ελλάδα,     και

 ιι) την πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης που έχουν αποκτήσει στην αμέσως προηγούμενη εξέτασή τους. Αν δεν έχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης τότε υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνουν ότι δεν είναι κάτοχοι της ανωτέρω ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ.

Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν παραλαμβάνεται ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ αποφοίτου ο οποίος είναι κάτοχος της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ πρόσβασης, αν προηγουμένως δεν κατατεθεί από τον υποψήφιο η πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης.

Οι απόφοιτοι Εσπερινού Λυκείου, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους Εσπερινό Γενικό Λύκειο συνοδευόμενη από

 ι) αντίγραφο του απολυτηρίου τους,

 ιι) την πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης που έχουν αποκτήσει στην αμέσως προηγούμενη εξέτασή τους. Αν δεν έχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης τότε υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι δεν είναι κάτοχοι της ανωτέρω ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ. Οι απόφοιτοι Εσπερινού Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην κατηγορία αυτή των υποψηφίων και συγκεκριμένα ότι:

(α) έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του Εσπερινού Λυκείου ή

(β) εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου: αα) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων, ββ) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67% ή

(γ) εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου   είτε μετά την συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

 

3) ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ κατόχου βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ για συμμετοχή στην επιλογή των θέσεων του ΓΕΛ με ποσοστό 10% ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ που υποβάλλεται από αποφοίτους – κατόχους βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ, οι οποίοι χωρίς νέα εξέταση επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων στις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές ή/και Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή/και ΤΕΦΑΑ. Οι ως άνω απόφοιτοι αφού συμπληρώσουν  τα ονομαστικά τους  στοιχεία (παράγραφοι 1-14)  δηλώνουν επίσης τα στοιχεία της παρ.15, σύμφωνα με τις οδηγίες στη δεύτερη σελίδα της Αίτησης – Δήλωσης και την υποβάλλουν χωρίς άλλα δικαιολογητικά στο Λύκειο που αποφοίτησαν ή στο  πλησιέστερο στην κατοικία τους Ημερήσιο Γενικό Λύκειο και δηλώνουν ΜΟΝΟ αν θα είναι υποψήφιοι για τις ανωτέρω σχολές. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι με την κατηγορία αυτή δεν μπορούν να εξεταστούν σε ειδικό μάθημα.

 

4) ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ  ΕΠΑΛ μαθητή ημερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ που υποβάλλεται υποχρεωτικά  από μαθητές της Γ΄ ΕΠΑΛ που έχουν επιλέξει την ΟΜΑΔΑ Β΄ των μαθημάτων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε όλες τις Σχολές και Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ως άνω υποψήφιοι, αφού συμπληρώσουν  τα ονομαστικά τους  στοιχεία (παράγραφοι 1-11) δηλώνουν επίσης τα στοιχεία της παρ.15, σύμφωνα με τις οδηγίες στη δεύτερη σελίδα της Αίτησης – Δήλωσης και υποβάλουν ΜΟΝΟ την Αίτηση – Δήλωση χωρίς δικαιολογητικά στο σχολείο τους.Διευκρινίζεται ότι όσοι μαθητές θέλουν να αποκτήσουν μόνο το απολυτήριο και το πτυχίο του ΕΠΑΛ με τις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις και δεν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση – Δήλωση .

                                                                           

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο – ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

        Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση  πρέπει :

Α) οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης, δηλαδή μέχρι 20 Φεβρουαρίου.

Β) Οι απόφοιτοι που θα υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης, θα πρέπει μαζί με την Αίτηση – Δήλωση να καταθέσουν και τα σχετικά δικαιολογητικά.

      Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω προθεσμία (μετά τις 20 Φεβρουαρίου) δεν θα γίνονται δεκτά, εκτός και αν πρόκειται για έκτακτους και επιγενόμενους λόγους (π.χ. σπάσιμο χεριού ή προσωρινή αναπηρία των άνω άκρων από γεγονός που μεσολάβησε μετά τη λήξη της προθεσμίας).

      Υπενθυμίζουμε ότι αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση των μαθητών και αποφοίτων  με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση παρέχονται με την Φ.251/159149/Β6/9-12-2008 εγκύκλιό μας.

 

 

                                                                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

                                                                                                      ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΑΛΙΚΟΣ