Ευρωκοινοβουλευτικό ΟΧΙ στον προτεινόμενο νόμιμο περιορισμό της ελευθερίας χρηστών του Internet


Aναδημοσίευση από το IN.gr ( newsroom ΔΟΛ), 6.5.09

Απέρριψε το Ευρωκοινοβούλιο τους περιορισμούς στην προσβαση στο Internet

Στρασβούργο  
 
 

«Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε διάταξη που απαγορεύει τους περιορισμούς στη πρόσβαση των πολιτών στο Internet χωρίς προηγούμενη απόφαση των δικαστικών Αρχών, επαναφέροντας στη δεύτερη ανάγνωση μία τροποποίηση που είχε απορριφθεί το περασμένο φθινόπωρο.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι δεν θα τεθούν περιορισμοί στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών, χωρίς προηγούμενη απόφαση των δικαστικών Αρχών σύμφωνα με το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελευθερία της έκφρασης και της ενημέρωσης εκτός αν απειλείται η δημόσια ασφάλεια».

Οι περιορισμοί από τους παρόχους υπηρεσιών Internet θα εξαρτώνται από τις προβλέψεις της νομοθεσίας των χωρών-μελών, κάτι που δεν μεταβάλλει το υφιστάμενο πλαίσιο. Ωστόσο, οι πάροχοι πρέπει να ενημερώνουν τους χρήστες για το ποιοι περιορισμοί υφίστανται.

Επιπλέον, το Ευρωκοινοβούλιο και η Κομισιόν αποφάσισαν τη σύσταση νέου σώματος ελεγκτών για τις τηλεπικοινωνίες (BEREC).

Ο συμβιβασμός έλαβε 407 ψήφους υπέρ και 57 κατά ενώ 171 βουλευτές απείχαν. Τον υιοθέτησαν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και η πλειοψηφίαςτων Σοσιαλιστών και των Φιλελευθέρων.

Η διάταξη ήταν μέρος λεγόμενου πακέτου για τις τηλεπικοινωνίες και καλύπτει, μεταξύ άλλων, θέματα υποδομών, διαχείρισης των ραδιοφωνικών συχνοτήτων και προστασίας της ιδιωτικότητας (εκθέσεις Harbour, Trautmann και del Castillo).

Το θλεμα αφορά το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους και για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μια τροπολογία, η οποία άνοιγε την πόρτα στην επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Η Οδηγία για το «Τηλεπικοινωνιακό Πακέτο» εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο νομοθετικών προτάσεων που έχουν ως στόχο την αναμόρφωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Μετά και την κινητοποίηση από ομάδες πίεσης για το διαφαινόμενο κίνδυνο καταπάτησης των ατομικών δικαιωμάτων, οι ευρωβουλευτές έφτασαν σε συμβιβασμό με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και συμφώνησαν στην τροποποίηση.

Με δεδομένο ότι πλησιάζουν οι Ευρωεκλογές και θα ανασταλεί η δραστηριότητα του Ευρωκοινοβουλίου, η τελική απόφαση για το τηλεπικοινωνιακό πακέτο θα μετατεθεί για τους επόμενους μήνες μετά τη συγκρότηση του νέου σώματος.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αννυ Ποδηματά δήλωσε σχετικά: «Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας είναι μια νίκη για τους ευρωπαίους πολίτες και χρήστες του διαδικτύου, διότι υποστηρίζει την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς αυθαίρετους περιορισμούς, απαγορεύσεις ή άλλους όρους στην πρόσβαση σε ιστοσελίδες και υπηρεσίες. Η προσπάθεια κάποιων κυβερνήσεων να επιβάλλουν -με διάφορες προφάσεις- και στο Διαδίκτυο διατάξεις που περιορίζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, απέτυχαν. Υπερψηφίσαμε την προστασία του δικαιώματός στην ελεύθερη έκφραση, κοινωνική, πολιτική και οικονομική δράση στο Διαδίκτυο».»

 

 

 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού της Ελληνικής Αστυνομία για την κατάταξη σπουδαστών στην Σχολή Αστυφυλάκων και Αξιωματικών 2009


Προκήρυξη για κατάταξη στην Αστυφυλάκων των αποφοίτων Λυκείων 2009

Ενδοσχολικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ 2009


ΘΕΜΑ: «Ενδοσχολικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. και  ΕΠΑ.Σ.»

 Σε απάντηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων σας (e-mail), που έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνσή μας και αφορούν σε προτάσεις και παρατηρήσεις των Επαγγελματικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Σχολών όλης της χώρας για τις ενδοσχολικές εξετάσεις, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 Oι προαγωγικές, απολυτήριες/πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του ΕΠΑ.Λ. και οι προαγωγικές, πτυχιακές εξετάσεις των Α΄ και Β΄ τάξεων των ΕΠ.Α.Σ. θα διεξαχθούν κανονικά, με βάση την με αριθμ.πρωτ.39437/Γ2/6-4-2009 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λήξη διδακτικού έτους 2008-2009».

Όλοι οι μαθητές της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ., είτε θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις στην ομάδα  Α΄ ή ομάδα Β΄ είτε όχι, εξετάζονται και ενδοσχολικά σε όλα τα μαθήματα. Ο βαθμός πτυχίου/απολυτηρίου εξάγεται με βάση τα άρθρα  22 και 23 του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α’), λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία των μαθητών στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα σε  ενδοσχολικό επίπεδο.

Για την πρόσβαση των αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄ ) και ειδικότερα:

  • Η πρόσβαση των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της ομάδας Α΄ αναλύεται στην με αριθμ. πρωτ. Φ.151/22071/Β6/26-2-2009 Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ 373 Β΄)
  • Η πρόσβαση των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της ομάδας Β΄ αναλύεται στην με αριθμ. πρωτ. Φ.252/37679/Β6/2-4-2009 εγκύκλιο.

Η εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων έχει καθοριστεί σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ.146746/Γ2/13-11-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 2379 Β΄).

Για την αξιολόγηση του μαθήματος Μουσική- Μουσικοκινητική  στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. ισχύουν οι παρ.1,2,3,4 της περίπτωσης ΙΔ του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄).

Σε ό,τι αφορά στο μάθημα Σχέδιο Ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού του τομέα Μηχανολογίας της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. ισχύει η με αριθμ.πρωτ. 150530/Γ2/21-11-08 εγκύκλιος με θέμα «Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ.».

Στην με αριθμ.πρωτ.Φ.151/24463/Β6/4-3-09 (ΦΕΚ422 Β΄) Υ.Α. αναφέρεται η σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Α΄.

Τα εξεταστικά κέντρα και ο ορισμός τους, για τους κατόχους απολυτηρίου Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β΄, αναφέρονται στην με αριθμ. πρωτ. Φ.252/37679/β6/2-4-2009 εγκύκλιο.

Σε ό,τι αφορά στην αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων ισχύει το άρθρο 17 του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄)

Για την έκδοση των απολυτηρίων/πτυχίων αρμόδιος είναι ο Διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 31 της με αριθμ.πρωτ.Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄)

Σχετικά με τις εγγραφές των μαθητών ισχύει το άρθρο 6 της με αριθμ.πρωτ. 80033/Γ2/4-08-06 Υ.Α.(ΦΕΚ 1286 Β΄).

Οι οδηγίες για την αξιολόγηση της παραγωγής κειμένου στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ


                  ΘΕΜΑ:  Οδηγίες για την αξιολόγηση της παραγωγής κειμένου στο μάθημα της

                  Νεοελληνικής Γλώσσας του ΓΕΛ και του ΕΠΑ.Λ.

     Μετά την έκδοση του Π.Δ 12/2009 (ΦΕΚ Α΄22) που αφορά στην τροποποίηση του Π.Δ 60/2006 (ΦΕΚ Α΄65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σύμφωνα με την εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (πράξη 07/01-04-09) σχετικά με την αξιολόγηση της παραγωγής κειμένου στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθώς και Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου:

«…1.  Το περιεχόμενο του παραγόμενου κειμένου αξιολογείται με είκοσι (20) μονάδες.

Κριτήρια για την αξιολόγηση του περιεχομένου είναι: η συνάφεια των εκτιθέμενων σκέψεων με τα ζητούμενα του θέματος, η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεων με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων, η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων, η πρωτοτυπία των ιδεών, ο βαθμός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται με το παραγόμενο κείμενο κ.ά.

2.  Η έκφραση/μορφή του κειμένου αξιολογείται με δώδεκα (12) μονάδες. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση της έκφρασης είναι η σαφής και ακριβής διατύπωση, ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος, η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανάλογα με το είδος του παραγόμενου κειμένου, η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων, η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σημείων στίξης κ.ά.

3.   Η δομή/διάρθρωση του κειμένου αξιολογείται με οκτώ (8) μονάδες. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση της δομής είναι η λογική αλληλουχία των νοημάτων, η συνοχή του κειμένου (ομαλή σύνδεση προτάσεων, παραγράφων και ευρύτερων μερών του κειμένου), η ένταξη του παραγόμενου λόγου στο ζητούμενο επικοινωνιακό πλαίσιο κ.ά.

Είναι προφανές ότι, σε συνδυασμό με την εκτίμηση των επιμέρους στοιχείων (περιεχομένου, έκφρασης και δομής), είναι αναγκαία η συνολική θεώρηση του παραχθέντος κειμένου, πριν από την τελική αξιολόγησή του…»

 

Συναυλία Αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, Τετάρτη 29 Απριλίου.Τα έσοδα θα διατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό της παθούσης.


Συναυλία αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, διοργανώνει η “Φεμινιστική Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα”, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2009, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ), στις 8.30 μ.μ.

♦ Προσφέρθηκαν να τραγουδήσουν οι:

Νένα Βενετσάνου, Καλλιόπη Βέττα και Γιάννης Ιωάννου, Σαβίνα Γιαννάτου, Σωτηρία Λεονάρδου, Μάρθα Μαυροειδή, Λάμια Μπεντίουι, Δανάη Παναγιωτοπούλου, Νατάσσα Παπαδοπούλου – Τζαβέλα, Katrin the Thrill, “Rodina” – πολυφωνικό συγκρότημα γυναικών από τη Βουλγαρία.

♦ Μαρτυρίες γυναικών που δουλεύουν στο χώρο της καθαριότητας διαβάζει η Ιόλη Βρυχέα.

♦ Θα παρευρεθεί και θα μιλήσει εκπρόσωπος της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού (ΠΕΚΟΠ).

Τα έσοδα της συναυλίας θα κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό της Κωνσταντίνας Κούνεβα.

Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους, έως τις 11 Μαίου


Διαγωνισμός ταινίας μικρού μήκους «Corallino»

10ο Διεθνές Φεστιβάλ Maremetraggio
 
Δημιουργήστε τη δική σας ταινία με ελεύθερο θέμα και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό για το βραβείο «Corallino» που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Maremetraggio. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης από όλη την Ιταλία, ενώ για πρώτη φορά φέτος δημιουργήθηκε ειδικό διαγωνιστικό τμήμα στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Λυκείων από την Ελλάδα. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να δραστηριοποιηθούν οι μαθητές στον τομέα του πολιτισμού και πιο συγκεκριμένα να ασχοληθούν με την 7η τέχνη.

 

Τα Λύκεια, τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να στείλουν την ταινία τους, μέγιστης διάρκειας 10 λεπτών, σε μορφή VHS ή DVD έως τις 11 Μαΐου 2009 στη διεύθυνση: Associazione Maremetraggio, via Pozzo del Mare, 1 – 34121 Trieste, Italy (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας ταχυδρομείου). Η ταινία θα πρέπει να συνοδεύεται από τη σχετική αίτηση συμμετοχής.
 
Όλα τα διαγωνιζόμενα έργα θα αξιολογηθούν από την ειδική κριτική επιτροπή, η οποία θα απονείμει ένα βραβείο για κάθε κατηγορία (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια). Στα σχολεία που θα βραβευτούν δίνεται η δυνατότητα αποστολής στην Τεργέστη αντιπροσωπείας, αποτελούμενης από 3 μαθητές και έναν υπεύθυνο καθηγητή. Τα έξοδα διαμονής των σχολικών αντιπροσωπειών στην Τεργέστη καλύπτονται από τη διοργάνωση. Η τελετή απονομής των βραβείων Corallino θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση στις 4 Ιουλίου 2009, την τελευταία μέρα του Φεστιβάλ.
 
Οι ταινίες μικρού μήκους που θα βραβευτούν θα προβληθούν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. Επιπλέον, οι διακριθέντες μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις συνεντεύξεις τύπου, καθώς και στις συναντήσεις με τους σκηνοθέτες και τους ηθοποιούς που θα είναι παρόντες στη διοργάνωση, αλλά και να παρακολουθήσουν όλες τις ταινίες που θα προβληθούν στη διάρκεια του Φεστιβάλ.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Maremetraggio, που ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια, κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, με μεγάλο αριθμό συμμετοχών από όλη την Ευρώπη και με συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή και ανταπόκριση του κοινού. Πρόκειται για ένα Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους και απευθύνεται κυρίως σε νέους δημιουργούς. Συνδιοργανώνεται κάθε χρόνο στην Τεργέστη της Ιταλίας από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας, τον Τομέα Πολιτισμού της Περιφέρειας Friuli-Venezia-Giulia και Δήμου Τεργέστης, και το Εμπορικό Επιμελητήριο Τεργέστης, ενώ από το 2008 έχει και τη στήριξη της Unesco. Τη φετινή χρονιά το Φεστιβάλ θα λάβει χώρα από τις 26 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2009 και συνδιοργανωτής θα είναι και η Εστία Ιταλίας του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (ΕΙΠ).
 
Επίσης, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες και συναντήσεις με σκηνοθέτες και ηθοποιούς, οι οποίες θα δώσουν στο κοινό την ευκαιρία να ενημερωθεί για κινηματογραφικά θέματα και ειδικότερα για τη δημιουργία, την παραγωγή και τη διανομή ταινιών μικρού μήκους.
 
Για το έτος 2009, η έκδοση του Φεστιβάλ Maremetraggio αφιερώνει τα εγκαίνια της διοργάνωσης στην Ελλάδα και τον πολιτισμό της προγραμματίζοντας σε συνεργασία με την Εστία Ιταλίας του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας μια σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν το πρώτο 2ήμερο του πολιτιστικού αυτού γεγονότος. Τέλος, θα λάβει χώρα συζήτηση με θέμα τον ελληνικό κινηματογράφο στην οποία θα συμμετάσχουν έλληνες σκηνοθέτες, δημοσιογράφοι και παραγωγοί και θα προβληθούν ελληνικές ταινίες μικρού μήκους.

Το Neoellines-Blog στα Top Blogs της παγκόσμιας WordPress


Το Neoellines-Blog συγκέντρωσε για τέταρτη φορά από την ίδρυσή του την μαζική συμμετοχή του ελληνικού διαδικτυακού κοινού, κατακτώντας την 59η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της WordPress την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2009. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, και σας το ανταποδίδω με τη δημιουργία   του νέου Νeoellines-Blog.  Ενός blog interactive , με πλουσιότερο και ευρύτερο υλικό, και με ιδιαίτερη έμφαση στην άνετη πλοήγηση και την εγκυρότητα των πληροφοριών.

Νeoellines…revised!

Λ.Γ.

 

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2009: Αναλύουμε τι ισχύει φέτος για τους αποφοίτους του 10%


Με τις αιτήσεις για τις πανελλήνιες εξετάσεις να λήγουν σε 2 ημέρες ( Παρασκευή, 20 Φεβρυαρίου), έχει δημιουργηθεί , εδώ λίγες εβδομάδες,  ένας μικρός «πανικός» για τους αποφοίτους παλαιότερων ετών που θέλουν να εισαχθούν σε ανώτερες σχολές με το 10%. Αυτήν τη ….σύγχυση τη διαπιστώνω και στο blog, όπου τα e-mails με απορίες καταφθάνουν σωρηδόν, επιβεβαιώθηκε όμως και από τις επαφές που είχα με συναδέλφους ( από την πλευρά της Φιλολογίας, γιατί διαθέτω και άλλες επαγγελματικές ιδιότητες): ο ένας να καλεί τον άλλον στο τηλέφωνο και εμένα να καταλήγω να φτιάχνω έναν άτυπο «πίνακα» , κατατάσσοντας τις πληροφορίες που μου έδινε καθένας από αυτούς , πολλές φορές αντικρουόμενες.

Εφόσον, λοιπόν,  τα επίσημα έγγραφα που εντόπισα κατά την έρευνα μου δεν έλυναν τις απορίες μου ( σας) , δηημιουργήθηκε αναγκαστικά μια «μαθηματική εξίσωση» που έπρεπε να λύσω.Δια της ατόπου απαγωγής, κατέληξα σε κάποια συμπεράσματα.Eπειδή, όμως, η άλλη επαγγελματική μου ιδιότητα, αυτή της Δημοσιογράφου, δεν μου επιτρέπει να ανακοινώνω μη διασταυρωμένες πληροφορίες, και επειδή σκοπός αυτού του blog είναι η έγκυρη πληροφόρηση , ορίστε τι μου απέφερε η επίσκεψη μου σε ένα γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

  • Κάθε απόφοιτος έχει δικαίωμα να διεκδικήσει μία θέση στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέχρι και 3 φορές. Κάποιος, δηλαδή, που έδωσε εξετάσεις για πρώτη φορά το 2005 , έχει δικαίωμα να διεκδικήσει μια θέση άλλες δύο φορές: το 2006 και το 2007.
  • Οι απόφοιτοι αυτοί δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια αίτηση,απλά καταθέτουν το μηχανογραφικό τους μαζί με τους τελειόφοιτους το καλοκαίρι.
  • Φέτος, για πρώτη φορά , μόνο για τις Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομία και ΤΕΦΑΑ ( και κάποιες άλλες, δείτε παλαιότερο άρθρο )οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την ανάλογη αίτηση .

 

  • Οι απόφοιτοι πολύ παλαιότερων ετών, π.χ. απόφοιτοι με το σύστημα των δεσμών, πρέπει να ξαναδώσουν εξετάσεις, άρα κάνουν τις αιτήσεις τους κανονικά μαζί με τους υπόλοιπους. Το μειονέκτημα αυτής της κατηγορίας αποφοίτων είναι ότι δεν διαθέτουν προφορική βαθμολογία,γεγονός που μεταφράζεται , όπως χαρακτηριστικά μου ανέφερε η υπεύθυνη του γραφείου εκπαίδευσης που επισκέφθηκα, στο ότι «ξεκινούν ένα σκαλί πίσω από τους υπόλοιπους υποψηφίους» . Επομένως, το μειονέκτημα αυτό πρέπει να προσπαθήσουν να το καλύψουν με μια πολύ καλή γραπτή βαθμολογία, έφόσον δεν έχουν το bonus της προφορικής .
  • Άλλοι απόφοιτοι, που έχουν ήδη εξαντλήσει τις 3 ευκαιρίες τους, δίνουν κανονικά Πανελλήνιες Εξετάσεις μαζί με τους υπόλοιπους. Αυτό σημαίνει ότι συμπληρώνουν την γενική αίτηση κανονικά, μαζί με τους υπόλοιπους, δίνουν εξετάσεις και έπειτα καταθέτουν και το μηχανογραφικό τους. Και σε αυτήν την κατηγορία των υποψηφίων δεν ισχύει η προφορική βαθμολογία.

Σχετικά παλαιότερα άρθρα…

  1. Πανελλήνιες 2009-Downloads: Όλες οι Αιτήσεις και οι Oδηγίες για τη συμπλήρωσή τους ( deadline 20 Φεβρουαρίου 2009)
  2. Οι αλλαγές στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2008 – 2009
  3. Πανελλήνιες Εξετάσεις :Δελτίο Τύπου ΥΠΕΠΘ “Νέο Μηχανογραφικό Δελτίο 2009″ και Νέα Τμήματα

Πανελλήνιες 2009-Downloads: Όλες οι Αιτήσεις και οι Oδηγίες για τη συμπλήρωσή τους ( deadline 20 Φεβρουαρίου 2009)


Downloads:

Aίτηση και Οδηγίες για υποψηφίους του 10% για Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές, ΤΕΦΑΑ και Εμπορικού Ναυτικού

Αίτηση και Οδηγίες Αποφοίτων

Αίτηση μαθητών ΓΕΛ, Εσπερινών& ΣΜΕΑ

Αίτηση μαθητών ΕΠΑΛ Β Κύκλου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                     ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2009

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης υποψηφίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

           Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχει καθοριστεί το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Φεβρουαρίου  ως προθεσμία για την  υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης:

– των μαθητών της τελευταίας τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)

– των αποφοίτων που επιθυμούν  να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ

– των αποφοίτων που επιθυμούν  να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ.

– των μαθητών της τελευταίας τάξης  Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) (ομάδας Β΄)  

          Με την Αίτηση – Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει αφενός τα ονομαστικά του στοιχεία και αφετέρου όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή του στις διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Υπάρχουν τέσσερις (4) διαφορετικοί τύποι Αίτησης – Δήλωσης, μία για κάθε ξεχωριστή περίπτωση υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος θα αναζητήσει, θα συμπληρώσει και θα υποβάλει το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης που αντιστοιχεί στην περίπτωσή του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο που ακολουθεί και στη δεύτερη σελίδα του εντύπου της Αίτησης – Δήλωσης.

            Από φέτος η Αίτηση – δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα www.ypepth.gr), από όπου μπορεί να τυπωθεί είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από το Λύκειο και να διανεμηθεί στους ενδιαφερομένους. Ο υποψήφιος επιλέγει και συμπληρώνει την ανάλογη Αίτηση – Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που φοιτά ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο. Στη συνέχεια τα στοιχεία του καταχωρίζονται ηλεκτρονικά και εκτυπώνονται τρία αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται  στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα τρία και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης αρχίζει τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου,  και λήγει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου του 2009.Τονίζεται ότι για κανένα λόγο δεν γίνεται δεκτή Αίτηση – Δήλωση εκπρόθεσμη ούτε διόρθωση αυτής που υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας.

            Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος πριν προχωρήσει στην υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης θα πρέπει να μελετήσει το παρόν φυλλάδιο οδηγιών που θα του διανεμηθεί από το Λύκειο ή θα εκτυπώσει από το διαδίκτυο, να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες στη δεύτερη σελίδα της αντίστοιχης Αίτησης – Δήλωσης και να έχει υπόψη του επίσης τα παρακάτω.

1) Όσον αφορά το (δεύτερο) μάθημα γενικής παιδείας που οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄) επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επισημαίνεται ότι :

α) Το δηλώνουν υποχρεωτικά με την Αίτηση – Δήλωση από 2 έως 20 Φεβρουαρίου.

β) εφόσον το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθμό μηδέν (0)

γ) η επιλογή και δήλωση του (δευτέρου) μαθήματος γενικής παιδείας είναι υποχρεωτική και  καθοριστική για τα πεδία που θα μπορέσει να επιλέξει ο υποψήφιος στο μηχανογραφικό του δελτίο και γι αυτό πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή.

 

2) Όσον αφορά το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» που οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄) επιλέγουν να εξεταστούν πανελλαδικά επισημαίνεται ότι :

α) Το δηλώνουν υποχρεωτικά με την Αίτηση – Δήλωση από 2 έως 20 Φεβρουαρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να το δηλώσουν οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ είναι να το έχουν ήδη επιλέξει ως μάθημα επιλογής.

β) αν το δηλώσουν και δεν προσέλθουν στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν και πήραν γραπτό βαθμό μηδέν (0)

γ) για να μπορέσει υποψήφιος να δηλώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο το 5ο επιστημονικό πεδίο πρέπει να έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί υποχρεωτικά στα δύο (2) μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του 5ου επιστημονικού πεδίου «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής».

3) Η υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μετά την υποβολή της δεν τροποποιείται ούτε διορθώνεται.

Η ως άνω Αίτηση Δήλωση εφόσον αφορά απόφοιτο μπορεί να ανακληθεί στο σύνολό της 20 ημέρες τουλάχιστον πριν τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ τετραμήνου οπότε και του επιστρέφεται η βεβαίωση πρόσβασης. Η βεβαίωση πρόσβασης επιστρέφεται επίσης στον απόφοιτο εφόσον δεν πάρει μέρος στην εξέταση κανενός από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

 

4)Όσον αφορά τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία  της αίτησης – δήλωσης είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα και σχολές .Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή πρέπει :

α) για τις Στρατιωτικές Σχολές να υποβάλει αίτηση απευθείας στο Στρατό σύμφωνα με την προκήρυξη που θα εκδόσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και  στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται (αρχές 2009).

β) για τις Αστυνομικές Σχολές  να υποβάλει αίτηση απευθείας στην Αστυνομία σύμφωνα με την προκήρυξη που θα εκδόσει το  Υπουργείο Εσωτερικών και στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται (αρχές 2009).

γ) για τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού να υποβάλει αίτηση απευθείας στο Εμπορικό Ναυτικό σύμφωνα με την προκήρυξη που θα εκδόσει το  Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται (αρχές 2009).

δ) για τα ΤΕΦΑΑ να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων  (Ιούνιος 2009).

 

5) Όσον αφορά τις Σχολές ή τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα, αυτά αναφέρονται αναλυτικά στη δεύτερη σελίδα της αίτησης – Δήλωσης. Για να συμμετάσχει κάποιος υποψήφιος  στις εξετάσεις ειδικού μαθήματος πρέπει υποχρεωτικά να έχει δηλώσει το ειδικό μάθημα στην Αίτηση – Δήλωση που υπέβαλε.

 

6)Οι υποψήφιοι για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ειδικά για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι. Για τα προγράμματα  σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από τα τηλέφωνα: 210- 6204714 –210- 8070088 (ΑΘΗΝΑ), 2310- 397732 – 2310- 301784 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), 26530- 41281, 26530- 42160 (ΙΩΑΝΝΙΝΑ), 2810- 232193 – 2810- 239123 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο – ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όπως προαναφέρθηκε, η Αίτηση – Δήλωση έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο σε τέσσερις (4) διαφορετικούς τύπους, καθένας από τους οποίους υποβάλλεται κατά περίπτωση από μαθητές ή αποφοίτους ΓΕΛ και από μαθητές ΕΠΑΛ (ομάδας Β΄), ως ακολούθως :

 

1) ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕΛ ή ΣΜΕΑ για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που υποβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους μαθητές Γ΄ ή Δ΄ ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕΛ ή ΣΜΕΑ αντίστοιχα, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τελευταίας τάξης , καθώς και από τους τελειοφοίτους που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις διατηρώντας τους προφορικούς τους βαθμούς. Αφού συμπληρώσουν  τα ονομαστικά τους  στοιχεία (παράγραφοι 1-11) οι πιο πάνω υποψήφιοι δηλώνουν επίσης τα στοιχεία της παρ.15, σύμφωνα με τις οδηγίες στη δεύτερη σελίδα της Αίτησης – Δήλωσης. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερησίων και των εσπερινών Γενικών Λυκείων θα υποβάλουν ΜΟΝΟ την Αίτηση – Δήλωση χωρίς δικαιολογητικά στο σχολείο τους. Διευκρινίζεται ότι όσοι μαθητές θέλουν να αποκτήσουν το απολυτήριο του εσπερινού Λυκείου με ενδοσχολικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση – Δήλωση .

Οι μαθητές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής  θα υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση στο Λύκειό τους. Διευκρινίζεται ότι όσοι μαθητές των ΣΜΕΑ θέλουν να αποκτήσουν το απολυτήριο του Λυκείου με ενδοσχολικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση – Δήλωση.

 

2) ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

α) ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ Λυκείου για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του ημερήσιου ή εσπερινού ΓΕΛ.

β) αποφοίτου ή μαθητή ξένου ή μειονοτικού σχολείου για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.  Αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά:

i)      από τους αποφοίτους Λυκείου προηγουμένων ετών που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου ΓΕΛ για να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν.

ii)     από τους αποφοίτους Ενιαίου ή Γενικού Εσπερινού Λυκείου ή παλαιού τύπου εσπερινού Λυκείου που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του εσπερινού  ΓΕΛ για να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν.

iii)    από  μαθητές ή αποφοίτους ξένου σχολείου στην Ελλάδα

iv)   από μαθητές ή αποφοίτους μειονοτικού σχολείου

Αφού συμπληρώσουν  τα ονομαστικά τους  στοιχεία (παράγραφοι 1-14) οι πιο πάνω υποψήφιοι δηλώνουν επίσης τα στοιχεία της παρ.15, σύμφωνα με τις οδηγίες στη δεύτερη σελίδα της Αίτησης – Δήλωσης.                          

                   Διευκρινίζεται ότι στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Λυκείων που εξετάζονται πανελλαδικά μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου ημερησίου ή εσπερινού (με ενδοσχολικές ή με εθνικού επιπέδου εξετάσεις)  ή παλαιού τύπου ή  ισότιμου σχολείου εσωτερικού ή εξωτερικού, ή Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής ή Μειονοτικού Σχολείου της Θράκης.

                  Οι μαθητές των Μειονοτικών Σχολείων της Θράκης θα υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση στο Γενικό Λύκειο που είναι πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση του Μειονοτικού Λυκείου ότι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης του.

                             Οι μαθητές ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα θα υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση στο Γενικό Λύκειο που είναι πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα και βεβαίωση του σχολείου ότι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης του. Οι ως άνω μαθητές συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποκτήσει το απολυτήριο του ξένου σχολείου πριν την έναρξη των εξετάσεων με εξαίρεση τους μαθητές της Ιταλικής Σχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Αθήνας, της Ελληνογερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής οι οποίοι καταθέτουν αντίγραφο του απολυτηρίου τους στο Γενικό Λύκειο που κατέθεσαν την Αίτηση – Δήλωση πριν τους χορηγηθεί η Βεβαίωση Πρόσβασης.         

            Επίσης διευκρινίζεται ότι στις εξετάσεις των μαθημάτων της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Λυκείων που εξετάζονται πανελλαδικά μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ όσοι έχουν αποκτήσει απολυτήριο:

            α) Εσπερινού Λυκείου παλαιού τύπου

            β) Εσπερινού Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου (με ενδοσχολικές ή με εθνικού επιπέδου εξετάσεις) εφόσον:

                  ι) έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του Εσπερινού Λυκείου ή

                  ιι) εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου: αα) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων, ββ) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67% ή

                   ιιι) εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου   είτε μετά την συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

                   Οι απόφοιτοι, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου για να αποκτήσουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης το τρέχον σχολ. έτος, προκειμένου να είναι υποψήφιοι για το 90% των θέσεων εισακτέων, με την Αίτηση – Δήλωση υποβάλλουν και

ι) αντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός των ανωτέρω, συνυποβάλλεται επιπλέον βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του Σχολείου αυτού στην Ελλάδα,     και

 ιι) την πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης που έχουν αποκτήσει στην αμέσως προηγούμενη εξέτασή τους. Αν δεν έχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης τότε υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνουν ότι δεν είναι κάτοχοι της ανωτέρω ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ.

Διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν παραλαμβάνεται ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ αποφοίτου ο οποίος είναι κάτοχος της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ πρόσβασης, αν προηγουμένως δεν κατατεθεί από τον υποψήφιο η πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης.

Οι απόφοιτοι Εσπερινού Λυκείου, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους Εσπερινό Γενικό Λύκειο συνοδευόμενη από

 ι) αντίγραφο του απολυτηρίου τους,

 ιι) την πρωτότυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης που έχουν αποκτήσει στην αμέσως προηγούμενη εξέτασή τους. Αν δεν έχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ πρόσβασης τότε υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι δεν είναι κάτοχοι της ανωτέρω ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ. Οι απόφοιτοι Εσπερινού Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην κατηγορία αυτή των υποψηφίων και συγκεκριμένα ότι:

(α) έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του Εσπερινού Λυκείου ή

(β) εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτησή τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου: αα) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων, ββ) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του, σε ποσοστό άνω του 67% ή

(γ) εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου   είτε μετά την συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

 

3) ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ κατόχου βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ για συμμετοχή στην επιλογή των θέσεων του ΓΕΛ με ποσοστό 10% ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ που υποβάλλεται από αποφοίτους – κατόχους βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ, οι οποίοι χωρίς νέα εξέταση επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων στις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές ή/και Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή/και ΤΕΦΑΑ. Οι ως άνω απόφοιτοι αφού συμπληρώσουν  τα ονομαστικά τους  στοιχεία (παράγραφοι 1-14)  δηλώνουν επίσης τα στοιχεία της παρ.15, σύμφωνα με τις οδηγίες στη δεύτερη σελίδα της Αίτησης – Δήλωσης και την υποβάλλουν χωρίς άλλα δικαιολογητικά στο Λύκειο που αποφοίτησαν ή στο  πλησιέστερο στην κατοικία τους Ημερήσιο Γενικό Λύκειο και δηλώνουν ΜΟΝΟ αν θα είναι υποψήφιοι για τις ανωτέρω σχολές. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι με την κατηγορία αυτή δεν μπορούν να εξεταστούν σε ειδικό μάθημα.

 

4) ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ  ΕΠΑΛ μαθητή ημερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ που υποβάλλεται υποχρεωτικά  από μαθητές της Γ΄ ΕΠΑΛ που έχουν επιλέξει την ΟΜΑΔΑ Β΄ των μαθημάτων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε όλες τις Σχολές και Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ως άνω υποψήφιοι, αφού συμπληρώσουν  τα ονομαστικά τους  στοιχεία (παράγραφοι 1-11) δηλώνουν επίσης τα στοιχεία της παρ.15, σύμφωνα με τις οδηγίες στη δεύτερη σελίδα της Αίτησης – Δήλωσης και υποβάλουν ΜΟΝΟ την Αίτηση – Δήλωση χωρίς δικαιολογητικά στο σχολείο τους.Διευκρινίζεται ότι όσοι μαθητές θέλουν να αποκτήσουν μόνο το απολυτήριο και το πτυχίο του ΕΠΑΛ με τις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις και δεν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση – Δήλωση .

                                                                           

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο – ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

        Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση  πρέπει :

Α) οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης, δηλαδή μέχρι 20 Φεβρουαρίου.

Β) Οι απόφοιτοι που θα υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης, θα πρέπει μαζί με την Αίτηση – Δήλωση να καταθέσουν και τα σχετικά δικαιολογητικά.

      Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω προθεσμία (μετά τις 20 Φεβρουαρίου) δεν θα γίνονται δεκτά, εκτός και αν πρόκειται για έκτακτους και επιγενόμενους λόγους (π.χ. σπάσιμο χεριού ή προσωρινή αναπηρία των άνω άκρων από γεγονός που μεσολάβησε μετά τη λήξη της προθεσμίας).

      Υπενθυμίζουμε ότι αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση των μαθητών και αποφοίτων  με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση παρέχονται με την Φ.251/159149/Β6/9-12-2008 εγκύκλιό μας.

 

 

                                                                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

                                                                                                      ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΑΛΙΚΟΣ