Πιθανότητα αναβολής της προκαθορισμένης ημερομηνίας του Διαγωνισμού ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών


Όπως δημοσιεύτηκε σε εκπαιδευτικό portal, συζητιέται απο το Υπουργείο Παιδείας το ενδεχόμενο αναβολής του Διαγωνισμού ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών και η πραγματοποίησή του 3 εβδομάδες μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία (21 και 22 .12.2008). Ο λόγος είναι οι εκτεταμένες μαθητικές καταλήψεις, οι οποίες δεν επιτρέπουν να γίνουν οι απαράιτητες δοκιμές για το διαγωνισμό στα εξεταστικά κέντρα ( Λύκεια, Γυμνάσια). Επίσημη ανακοίνωση για το θέμα αναμένεται αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Κατατακτήριες Παιδαγωγικού Πάτρας 2008/2009


ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ – ΑΤΕΙ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Γνωστική Ψυχολογία
2. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
3. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Γνωστική Ψυχολογία
α) Καθ. Κων/νου Πόρποδα Η Μάθηση και οι Δυσκολίες της
β) Καθ. Κων/νου Πόρποδα Η Ανάγνωση
2. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
α) Καθ.Θεόδ. Μυλωνά (1998) Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης – Συμβολές. Εκδόσεις
Gutenberg, Αθήνα.
β) J.M Queiroz , (2000) Το Σχολείο και οι Κοινωνιολογίες του, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
γ) D. Blackledge, Β.Hunt, (1995) Kοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Εκδόσεις Έκφραση, Αθήνα.
3. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
α) Σπυρ. Κρίβα (2005): Παιδαγωγική Επιστήμη: Βασική Θεματική, Αθήνα, Εκδόσεις. Gutenberg
β) Π.Ξωχέλλη (2003) Σχολική Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Κυριακίδη.
γ) Δημ. Χατζηδήμου (2000) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Κυριακίδη.
Τα συγγράμματα μπορούν να τα προμηθεύονται οι υποψήφιοι από τα βιβλιοπωλεία.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση του υποψηφίου
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 01/11 έως 15/11 κάθε έτους
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Από 01/12 έως 20/11 κάθε έτους
Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος μετά την
15/11/2008.(www.elemedu.upatras.gr)