ΕNIΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην ανακοίνωση μιας ακόμη νέας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της έναρξης της νέας περιόδου του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013».

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την πράξη «Ενισχυτική Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση», προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ.

Ο στόχος της πράξης είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές που κρίνεται ότι χρειάζονται επιπλέον διδακτική βοήθεια, να παρακολουθήσουν ιδιαίτερα προγράμματα διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Κατά προτεραιότητα παρέχονται προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές των τάξεων Α΄ και Β΄ Δημοτικού, που δεν κατέκτησαν τους βασικούς μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικού υπολογισμού.

Τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας δύναται να λειτουργούν σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους ή για ορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόοδο των μαθητών που τα παρακολουθούν και γίνονται στο χώρο του σχολείου.

Το ημερήσιο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας καλύπτει, ανάλογα με τις ανάγκες και τον αριθμό των μαθητών που το παρακολουθούν, διδακτικές ώρες κατά ή μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος.

Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη 2008-2009: Aιτήσεις από 21 Αυγούστου έως 1η Σεπτεμβρίου


Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται ο αιτούμενος, από 21  Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου. Ο υποψήφιος υποβάλλει  την αντίστοιχη αίτηση καθώς και το βιογραφικό του σημείωμα. Κατόπιν, θα κληθεί να επιβεβαιώσει τα δηλούμενα στο βιογραφικό του σημείωμα στοιχεία.

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ


Κατόπιν ερώτησης μιας φίλης του ΝεοΈλληνες WeBlog για δωρεάν e-books σχετικά με τη Διδακτική των Θρησκευτικών, εντοπίσαμε κάποιες διευθύνσεις που μπορεί να φανούν χρήσιμες για τους ενδιαφερόμενους για το αντίστοιχο θέμα, στις οποίες βέβαια δεν περιλαμβάνονται ολοκληρωμένα e-books, αλλά διαθέτους σχετικά επιστημονικά άρθρα:

www.theologika.gr

www.akadimia.gr

AΡΧΕΙΑ

didaktikhhatz

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ από τον Αντώνη Χατζόπουλο, 2006