Καθορισμός ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Γ’ τάξης ΓΕΛ για 2008-2009


Ύλη πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων ΓΕΛ 2008 2009

( Εάν το αρχείο WORD δεν ανοίγει, επικοινωνήστε μαζί μου στο neoellines@gmail.com να σας το αποστείλω.)

Βάσεις εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση- Διευκρίνιση


Επειδή δέχτηκα πολλλες ερωτήσεις και e-mails σχετικά με τις βάσεις εισαγωγής των αποφοίτων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ξαναδιαβάζοντας τις εγκυκλίους διαπίστωσα τα εξής:

1. Όσοι θέλετε να εισαχθείτε σε ΑΕΙ (σε σχολές δηλαδή που για πρώτη δίνουν φέτος τη δυνατότητα σε αποφοίτους ΕΠΑΛ να εισαχθούν), θα δώσετε και τα ανάλογα μαθήματα ( βλπ. το αντίστοιχο post) με τους αναγραφόμενους συντελεστές βαρύτητας. Στην περίπτωση αυτή, προφανώς οι βάσεις εισαγωγής θα είναι όμοιες με αυτές των αποφοίτων του Ενιαίου Λυκείου. Η όποια , πιθανή ή μη ,διαφορά, λοιπόν, έγκειται στους συντελεστές βαρύτητας, άρα και στα μόρια που θα συγκεντρώσετε, και όχι στις βάσεις εισαγωγής.

2. Όσοι θέλετε, μπορείτε να λάβετε μέρος στις ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις, αυτές δηλαδή που λαμβάνουν χώρα εδώ και χρόνια στα ΤΕΕ- ΕΠΑΛ. Στην περίπτωση αυτή, οι σχολές στις οποίες σας δίνεται η δυνατότητα να εισαχθείτε είναι ΤΕΙ και κάποιες άλλες, όπως Αστυφυλάκων κλπ., οι ίδιες δηλαδή που ισχύουν για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ εδώ και χρόνια.

3. Διευκρίνιση χρειάζεται , κατά την άποψή μου, το σημείο όπου αναφέρεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη ο «προφορικός βαθμός»  των αποφοίτων ΕΠΑΛ σε ποσοστό 30% επί του συνολικού, αλλά αυτό είναι κάτι για το οποίο επιφυλάσσομαι να αναρτήσω σύντομα ένα post με λεπτομέρειες και επεξηγήσεις.

Λία Γκασούκα