Οδηγός Εισαγωγής αποφοίτων Α’ και Β΄ Κύκλου ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


                                                                                                                             Βαθμός Ασφαλείας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Να διατηρηθεί μέχρι:

                                                                                          ΜΑΡΟΥΣΙ   3    12 – 2008

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                  Αρ.Πρωτ.      Βαθμός Προτερ.

ΤΜΗΜΑ   Α΄, Β΄                                                                          Φ.251/  156912    /Β6   

Αν. Παπανδρέου 37 – 15180 – Μαρούσι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανδρέας Λάμπος

                            Σπ.Γιαννοθανάση                    ΠΡΟΣ:1)ΠΕΡ/ΚΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΤΗΛ.: 2103442702 – 2103442684                               2) Δ/ΝΤΕΣ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Δ.Ε.

Τηλ. 2103442688 -3442647-                                   3)ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. 

3442100-3442101                                                   4) ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

                                                                                       ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                                                                                                                                           

                                                                                       5) ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΛ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε.)

                                                                                         6) ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε.)                                                                                            

 

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων  ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α΄ & Β΄)

 

Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας έχουν τις εξής δύο δυνατότητες.

 

         ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο )

 – οι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε  πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Τμήματα και σε σχολές των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού εξεταζόμενοι σε τέσσερα (4) μαθήματα (δύο (2) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας) και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε  πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού εξεταζόμενοι σε δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

 

 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ( βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο)

– οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίων ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για  εισαγωγή σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ), των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών διεκδικώντας το ίδιο ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, εξεταζόμενοι σε (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας. Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα, πέντε (5) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας. Η εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας είναι κοινή με τους υποψηφίους του ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

 

οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ), των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών διεκδικώντας το ίδιο ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του εσπερινού Γενικού Λυκείου, εξεταζόμενοι σε (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας. Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα, πέντε (5) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας. Η εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας είναι κοινή με τους υποψηφίους του εσπερινού Γενικού Λυκείου.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1Ο   – ΟΜΑΔΑ Α΄

                                   

 Πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή  σε  ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ αποφοίτων Ομάδας Α των ΕΠΑΛ.

 

 

 

Α) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α. Οι υποψήφιοι των ημερησίων  ΕΠΑΛ  της ομάδας Α΄ που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού   εξετάζονται στα μαθήματα γενικής παιδεί­ας ‘’Μαθηματικά Ι» και ‘’Νεοελληνική Γλώσσα» και σε δύο μαθήματα ειδικότητας ανάλογα με την ειδικότητα και τον τομέα αποφοίτησής τους. Τα μαθήματα ειδικότητας στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι των ημερησίων ΕΠΑΛ είναι αυτά που αναφέρονται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ Ι.

 

β. Οι υποψήφιοι των εσπερινών  ΕΠΑΛ της ομάδας Α΄ από το σχολικό έτος 2009-2010  που  επιθυμούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα εξετάζονται στα μαθήματα γενικής παιδεί­ας ‘’Μαθηματικά Ι» και ‘’Νεοελληνική Γλώσσα».

 

 Β)  ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

            Για τις σχολές ή τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ πρέπει να εξεταστούν και σ’ αυτά. Τα τμήματα αυτά είναι τα εξής:

-Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών  στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης απαιτείται εξέταση σε μία μόνο από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική

-Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχν. Γραφ. Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και αποκατάστασης Κτιρίων απαιτείται εξέταση και στα δύο ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο.

   Τυχόν νέα τμήματα ΤΕΙ για τα οποία θα απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα θα γνωστοποιηθεί με νεότερη εγκύκλιό μας.

 

 

   Γ)  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν εισαγωγή στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται στις αντίστοιχες σχολές. Οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων, ο χρόνος, ο τόπος, η διαδικασία, και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις ορίζονται με προκήρυξη των ίδιων των Σχολών.

 

 Δ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ     ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 

            Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ της ομάδας Α΄ μπορούν να διεκδικήσουν εισαγωγή στις ανωτέρω σχολές, εφόσον  έχουν πετύχει σύνολο μορίων, τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού. Για τον υπολογισμό των μορίων θα ισχύσουν οι εξής  συντελεστές  βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα ως ακολούθως:

– για το μάθημα των Μαθηματικών  συντελεστής  1,5

– για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας   συντελεστής 1,5.

– για το α’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

– για το β’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

– για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας συντελεστής 2

-για το ειδικό μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο  ο μέσος όρος με συντελεστή 2

 

     Το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή των εισαγομένων προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων των βαθμών των ανωτέρω μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές. Βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα του βαθμού των δύο βαθμολογητών στην κλίμακα (1 – 100) ή το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών  σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, αν η διαφορά βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων. Προκειμένου για τμήματα  για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει επιτύχει βαθμό στο κάθε ειδικό μάθημα τουλάχιστον το μισό της βαθμολογικής κλίμακας για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν υποτεθεί  ότι κάποιος υποψήφιος ημερήσιου ΕΠΑΛ πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 150,στη Νεοελληνική Γλώσσα 120, στo ένα μάθημα ειδικότητας 130 και στο άλλο 170,στο Ελεύθερο Σχέδιο 125 , στο Γραμμικό Σχέδιο 135, Αγγλικά 150 τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:

Α)Για τα τμήματα για τα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων θα προκύψει ως εξής:

Μαθηματικά:150 Χ συντελεστή 1,5=225

Νεοελληνική Γλώσσα:120Χ 1,5=180

Μάθημα Ειδικότητας:130 Χ 3,5=455

Μάθημα Ειδικότητας:170 Χ 3,5=595

Συνολικός αριθμός μορίων:225+180+455+595=1455 (με άριστα τα 2000 μόρια)

Β)Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ Αγγλικά στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

Αγγλικά:150 Χ 2=300

Συνολικός αριθμός μορίων:1455+300=1755(με άριστα τα 2400 μόρια)

 

Γ)Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

Ελεύθερο Σχέδιο 125         Μέσος όρος Χ 2= 130 Χ2 =260

Γραμμικό Σχέδιο  135   

Συνολικός αριθμός μορίων:1455+260=1715(με άριστα τα 2400 μόρια)

 

   Σημειώνεται ότι για τους  υποψήφιους εσπερινού ΕΠΑΛ   που εξετάζονται  στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας με την ίδια βαθμολογία το σύνολο μορίων προκύπτει ως εξής:

Μαθηματικά:150 Χ 1,5=225

Νεοελληνική Γλώσσα:120 Χ1,5=180

Συνολικός αριθμός μορίων:225+180=405(με άριστα τα 600 μόρια)

Για τμήματα για τα οποία  απαιτείται εξέταση στα παραπάνω ειδικά μαθήματα το σύνολο μορίων διαμορφώνεται σε 405+300=705  και  405+260=665 αντίστοιχα (με άριστα τα 1000 μόρια)                                   

 

 Ε) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

            Οι τελειόφοιτοι (της ομάδας Α΄) ΕΠΑΛ καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο (στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου 2009), στο οποίο δηλώνουν κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις για τις σχολές και τα τμήματα ΤΕΙ κλπ. που επιθυμούν να εισαχθούν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει όλα τα τμήματα και τις σχολές της ομάδας που αντιστοιχεί στον τομέα αποφοίτησής του όπως αναφέρονται στο ΠΙΝΑΚΑ  ΙΙ.

Από εφέτος το μηχανογραφικό δελτίο δεν θα αποστέλλεται  στα ΕΠΑ.Λ. σε έντυπη μορφή, αλλά θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ και θα μπορεί να εκτυπώνεται είτε από το Λύκειο είτε απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο. Η υποβολή του θα γίνει στα Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που υπάγονται τα ΕΠΑΛ ή στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιπτώσεις που δεν λειτουργούν τέτοια Γραφεία , ηλεκτρονικά με σχετικό πρόγραμμα που θα σας αποσταλεί. Για τον τρόπο, την ακριβή προθεσμία  και τη διαδικασία υποβολής του θα ενημερωθείτε μέσω νέας εγκυκλίου μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2Ο – ΟΜΑΔΑ Β΄        

 Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφοίτων ομάδας Β΄ ΕΠΑ.Λ.

 

 

Α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ – ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Οι Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κατανεμημένα σε πέντε (5) επιστημονικά πεδία, όπως αυτά έχουν οριστεί από τη νομοθεσία που ισχύει για το Γενικό Λύκειο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά σε πανελλαδικό επίπεδο σε έξι (6) ή επτά (7) μαθήματα, ως ακολούθως :

α) τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα της ομάδας Β που είναι η Νεοελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά II (Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Γενικού Λυκείου) και η Φυσική II (Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Γενικού Λυκείου)

β) ένα (1) μάθημα που επιλέγει ο μαθητής από τα  πέντε (5) μαθήματα επιλογής : Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία I (Βιολογία Γενικής Παιδείας ), Βιολογία II (Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης ), Αρχές Οικονομικής Θεωρίας . Στην περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος για το 5ο επιστημονικό πεδίο τότε υποχρεωτικά επιλέγει δύο (2) μαθήματα και συγκεκριμένα τα «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» και  τις «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας». Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος εξετάζεται πανελλαδικά σε επτά (7) μαθήματα.

γ) δύο (2) μαθήματα ειδικότητας που αντιστοιχούν στον κύκλο, τον τομέα και την ειδικότητα που ακολουθεί στο ΕΠΑ.Λ. που φοιτά, όπως περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα I.

Η εξέταση των τριών υποχρεωτικών μαθημάτων της ομάδας Β και των μαθημάτων επιλογής είναι κοινή με τους υποψηφίους του ημερήσιου ή εσπερινού  Γενικού Λυκείου αντίστοιχα, δηλαδή στην ίδια εξεταστέα ύλη, και σε κοινά θέματα που ορίζει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και διέπεται από τη νομοθεσία των πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Οι εξετάσεις στα μαθήματα γενικής παιδείας θα διεξάγονται σε Γενικό Λύκειο της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. που θα ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε.

 Πιο αναλυτικά τα πέντε (5) επιστημονικά πεδία, τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα III.

Τα δύο μαθήματα ειδικότητας της ομάδας Α΄ και της ομάδας Β΄ των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. θα εξετάζονται σε ΕΠΑ.Λ. που θα ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. σε κοινά θέματα για όλους τους υποψηφίους και των δύο ομάδων.

 

 

Β) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ

Ο υποψήφιος της ομάδας Β΄ στο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσει την ίδια περίοδο (αρχές Ιουλίου) με τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου μπορεί να επιλέξει μέχρι δύο (2) επιστημονικά πεδία, με την προϋπόθεση ότι έχει εξεταστεί πανελλαδικά στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των συγκεκριμένων πεδίων. Αν το ένα (1) από τα δύο (2) επιστημονικά πεδία που επιθυμεί να επιλέξει ο υποψήφιος είναι το 5ο , τότε πρέπει υποχρεωτικά να έχει εξεταστεί πανελλαδικά  στα μαθήματα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής».  Τα μόριά του θα υπολογιστούν ανά πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων κατά επιστημονικό πεδίο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Υποψήφιος έχει επιλέξει την ομάδα Β΄ και ως μάθημα επιλογής την Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου. Ο συγκεκριμένος υποψήφιος μπορεί να επιλέξει ένα ή δύο από τα εξής επιστημονικά πεδία :

       1ο πεδίο : θα υπολογιστούν τα μόριά του με συντελεστές βαρύτητας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (Χ 0,9) και της Ιστορίας του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (Χ 0,4).

       2Ο πεδίο : θα υπολογιστούν τα μόριά του με συντελεστές βαρύτητας στο μάθημα Μαθηματικά II  1,3) και Φυσική II (Χ 0,7).

       4ο πεδίο : θα υπολογιστούν τα μόριά του με συντελεστές βαρύτητας στο μάθημα Μαθηματικά II  1,3) και Φυσική II (Χ 0,7).

     Ο συγκεκριμένος υποψήφιος δεν μπορεί να επιλέξει το 3ο και το 5ο πεδίο, αφού δεν εξετάστηκε    πανελλαδικά στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας των συγκεκριμένων πεδίων.

            Όπως συνάγεται από τα παραπάνω και όπως φαίνεται και στον ΠΙΝΑΚΑ III, όλοι οι υποψήφιοι της ομάδας Β΄ έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν το 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο, ανεξαρτήτως του μαθήματος επιλογής που εξετάστηκαν πανελλαδικά, αφού για το 2ο και 4ο πεδίο τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι τα Μαθηματικά II και η Φυσική II, τα οποία ανήκουν στα τρία υποχρεωτικά μαθήματα της ομάδας Β΄.

 

Γ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για το βαθμό πρόσβασης του μαθήματος, τους συντελεστές προφορικού και γραπτού βαθμού, το γενικό βαθμό πρόσβασης και τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων του υποψηφίου θα ισχύσουν ό,τι και στο Γενικό Λύκειο, δηλαδή :

       προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων. Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης του μαθήματος ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται έτσι ώστε να μη διαφέρει περισσότερο από δύο (2) μονάδες από το γραπτό βαθμό.

       γραπτός βαθμός του μαθήματος είναι ο βαθμός που πέτυχε στις πανελλαδικές εξετάσεις

       ο βαθμός πρόσβασης του μαθήματος( ΒΠΜ) συνυπολογίζεται από τον προσαρμοσμένο  προφορικό βαθμό  και το γραπτό βαθμό και με το μαθηματικό τύπο :                                                   (προφορικός βαθμός Χ0,3) + (γραπτός βαθμός Χ0,7) και στρογγυλοποιείται με προσέγγιση δεκάτου

       ο γενικός βαθμός πρόσβασης (ΓΒΠ) είναι ο  μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης των έξι (6) ή επτά (7) μαθημάτων που εξετάστηκαν πανελλαδικά  και στρογγυλοποιείται με προσέγγιση εκατοστού.

Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων λαμβάνεται υπόψη ο ΓΒΠ Χ 0,8 και οι  ΒΠΜ των δύο (2) μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας ανά πεδίο επί τους αντίστοιχους συντελεστές , όπως φαίνονται στον παραπάνω πίνακα. Το άθροισμα των τριών παραπάνω γινομένων πολλαπλασιάζεται επί εκατό και έτσι προκύπτει ο συνολικός αριθμός μορίων που μπορεί να είναι και διαφορετικός ανά πεδίο.

Κατ΄αναλογία με το Γενικό Λύκειο, προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η επίτευξη από τον υποψήφιο Γενικού Βαθμού Πρόσβασης τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού ή η συγκέντρωση συνόλου μορίων τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων  για κάθε Σχολή ή Τμήμα (βλέπε ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ στην παράγραφο Ε).

 

 

 

Δ) ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

 

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που έχουν επιλέξει την ομάδα Β΄ των μαθημάτων και  θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποβάλλουν σε καθορισμένη και αποκλειστική προθεσμία  αίτηση – δήλωση στο σχολείο τους. Για το τρέχον σχολικό έτος η προθεσμία θα είναι 1 με  20 Φεβρουαρίου 2009. Με την αίτηση – δήλωση οι μαθητές θα δηλώσουν

       τον κύκλο ΕΠΑ.Λ., τον οποίο ακολουθούν

       ποιο από τα 5 μαθήματα επιλογής θα δώσουν πανελλαδικά

       αν θα εξεταστούν και στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» πανελλαδικά  

       αν θα εξεταστούν σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική)

       αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές ή/και Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

       αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής  Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Η υποβολή της  Αίτησης – Δήλωσης, όπως και για τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου, είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης των  ΕΠΑ.Λ. της ομάδας Β΄.  Μετά την υποβολή της δεν συμπληρώνεται ούτε τροποποιείται. Η μη υποβολή της σημαίνει αποκλεισμό του υποψηφίου από τις διαδικασίες των εξετάσεων και της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Από εφέτος η αίτηση –δήλωση δεν θα αποστέλλεται στα Γενικά Λύκεια και στα ΕΠΑ.Λ. σε έντυπη μορφή, αλλά θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ και θα μπορεί να εκτυπώνεται είτε από το Λύκειο είτε απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο. Η υποβολή της θα γίνει στο ΕΠΑΛ ηλεκτρονικά με σχετικό πρόγραμμα που θα σας αποσταλεί. Για τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής της θα ενημερωθείτε μέσω νέας εγκυκλίου μας.

Υποψήφιος που δήλωσε με την Αίτηση – Δήλωση που υπέβαλε, ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά  σε κάποιο μάθημα ή ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά και στο 7ο μάθημα « Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»,  στην εξέταση του οποίου τελικά δεν προσήλθε, θεωρείται ότι εξετάστηκε και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0), ο οποίος θα συνυπολογιστεί και στον τελικό ΓΒΠ του υποψηφίου.

            Αντίθετα, αν υποψήφιος με την αίτηση – δήλωση δήλωσε ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στην εξέταση ειδικού μαθήματος ή στις προκαταρκτικές εξετάσεις για Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές  ή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ και δεν προσέλθει στις εν λόγω εξετάσεις δεν έχει καμμία βαθμολογική επίπτωση, αλλά αποκλείεται από τις διαδικασίες εισαγωγής σε τμήματα ή σχολές που απαιτούν τέτοιες εξετάσεις (βλέπε παράγραφο Ε). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε) ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική) – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ          ( Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές) – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (ΤΕΦΑΑ)

 

 

i)  ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική)                                                                 Για τις Σχολές ή Τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, ο υποψήφιος πρέπει να εξεταστεί και να επιτύχει τη βάση στο ειδικό μάθημα ( ή στα ειδικά μαθήματα, αν είναι δύο) για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. Οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα είναι :

-Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχν. Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά μαθήματα , «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ».

– Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, για τα οποία εξετάζονται τα ειδικά μαθήματα «ΑΡΜΟΝΙΑ» και « ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».

– Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών των Παν/μίων Παντείου και Πειραιά, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας, Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης, για τα οποία εξετάζεται μία από τις ξένες γλώσσες «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ», «ΙΤΑΛΙΚΑ».

– Ναυτιλιακών Σπουδών του Παν/μίου Πειραιά, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό μάθημα «ΑΓΓΛΙΚΑ».

-Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Φιλολογίας των κατευθύνσεων του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της ειδίκευσης «Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού» του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου, για τα οποία εξετάζονται το ειδικό μάθημα της αντίστοιχης με την κατεύθυνση ξένης γλώσσας.

– Ειδίκευσης Μετάφρασης και Διερμηνείας του Τμήματος   Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου, για το οποίο εξετάζονται δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες : «ΑΓΓΛΙΚΑ», «ΓΑΛΛΙΚΑ», «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ».

-Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Παν/μίου Ιωαννίνων, για το οποίο εξετάζεται το ειδικό μάθημα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ».

Σε περίπτωση λειτουργίας νέων Τμημάτων για τα οποία θα απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, θα αποσταλεί εγκαίρως στα σχολεία σχετική ανακοίνωση.

 Σημειώνεται ότι η εξέταση των ειδικών μαθημάτων για όλους τους υποψηφίους ανεξαρτήτως τύπου Λυκείου ή ομάδας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. είναι ενιαία και διεξάγεται σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που ορίζονται από το ΥΠΕΠΘ. Ειδικά για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών, εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε όλες τις πρωτεύουσες των Νομών.                                                                                                                  

  

 

ii) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές)

Για τις Σχολές που απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις, ο υποψήφιος πρέπει να λάβει μέρος και να κριθεί ικανός. Σχολές για τις οποίες απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις είναι οι Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και οι Σχολές Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού. Οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων, ο χρόνος, ο τόπος, η διαδικασία, και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις ορίζονται με προκήρυξη των ίδιων των Σχολών.

 

ii) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (ΤΕΦΑΑ)

 Για τα Τμήματα που απαιτούνται πρακτικές δοκιμασίες – αγωνίσματα (ΤΕΦΑΑ), ο υποψήφιος πρέπει να λάβει μέρος έστω και σε ένα (1) από τα τρία αγωνίσματα για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

 

 Για όλες τις παραπάνω Σχολές ή τα Τμήματα για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ή προκαταρκτικές εξετάσεις ή πρακτικές δοκιμασίες ισχύουν οι ίδιοι συντελεστές, οι ίδιες επιδόσεις, ο ίδιος τρόπος υπολογισμού βαθμών και μορίων, οι ίδιες προϋποθέσεις εισαγωγής  και γενικότερα η ίδια διαδικασία με το Γενικό Λύκειο. Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα :

 – Υποψήφιος πέτυχε ΓΒΠ 9,5 και συγκέντρωσε 10500 μόρια. Ο συγκεκριμένος υποψήφιος συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για όσες Σχολές ή Τμήματα δεν απαιτούν ειδικά μαθήματα ή προκαταρκτικές εξετάσεις ή  πρακτικές δοκιμασίες , γιατί αν και ο ΓΒΠ είναι μικρότερος του μισού (κάτω από 10), τα μόρια του είναι πάνω από το μισό του μέγιστου δυνατού (20000).

– ο ίδιος υποψήφιος στην εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών πέτυχε βαθμό 8,5 και γι αυτό δεν μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής για Σχολές ή Τμήματα που απαιτούν εξέταση στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών, γιατί στα Αγγλικά δεν πέτυχε τη βαθμολογική βάση.

– επίσης  στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ συγκέντρωσε 1600 μόρια από τις επιδόσεις του και συμμετέχει  στη διαδικασία επιλογής και για τα ΤΕΦΑΑ, γιατί τα μόριά του για τα ΤΕΦΑΑ είναι 12100 (10500+1600=12100), δηλαδή πάνω από το μισό του μέγιστου αριθμού μορίων για αυτά τα  Τμήματα (το μέγιστο δυνατό είναι 24000, αφού ο μέσος όρος των βαθμών στα αγωνίσματα πολλαπλασιάζεται επί  συντελεστή 2).

   

 

ΣΤ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Μετά την ανακοίνωση των βαθμών των υποψηφίων και τη χορήγηση της Βεβαίωσης Πρόσβασης και του Απολυτηρίου, οι υποψήφιοι της ομάδας Β’ των ΕΠΑ.Λ. καταθέτουν στις οικείες επιτροπές συγκέντρωσης μηχανογραφικών δελτίων Γενικών Λυκείων της περιοχής τους σε καθορισμένη και αποκλειστική προθεσμία (περίπου αρχές Ιουλίου 2009) το μηχανογραφικό τους Δελτίο, στο οποίο δηλώνουν κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις τους για τις Σχολές και τα Τμήματα που επιθυμούν να εισαχθούν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει στο μηχανογραφικό δελτίο  Σχολές και Τμήματα που περιλαμβάνονται σε ένα (1) ή το πολύ δύο (2) επιστημονικά πεδία με τις προϋποθέσεις  της ανωτέρω παραγράφου (Β’).

Οι υποψήφιοι της ομάδας Β’ ημερήσιου ή εσπερινού  ΕΠΑ.Λ. μετέχουν στη διαδικασία επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τον ίδιο τρόπο και  διεκδικώντας το ίδιο ποσοστό θέσεων με τους υποψηφίους του ημερήσιου ή εσπερινού  Γενικού Λυκείου  αντίστοιχα.

Από εφέτος τα μηχανογραφικά δελτία δεν θα αποστέλλονται  στα Λύκεια σε έντυπη μορφή, αλλά θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ και θα εκτυπώνονται είτε από το Λύκειο είτε απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο. Η υποβολή τους θα γίνει ηλεκτρονικά με σχετικό πρόγραμμα που θα σας αποσταλεί. Για τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής τους θα ενημερωθείτε μέσω νέας εγκυκλίου μας.

 

 

                                                                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

                                                                        ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :  ΠΙΝΑΚΑΣ I    ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (1 σελίδα)

                          ΠΙΝΑΚΑΣ  II ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ   ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΟΜΑΔΑΣ Α΄ ΕΠΑΛ (4 σελίδες)

                          ΠΙΝΑΚΑΣ III ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ   ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ   (1 σελίδα)

 

 EΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1) Γραφείο κ. Υπουργού και κ. Γενικού Γραμματέα

2) Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

3) Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

4) Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

5) Δνση Συμβουλευτικού Επαγ/κού Προσανατολισμού και Εκπ/κών Δραστηριοτήτων

6) Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι   ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΟΜΑΔΑ Α΄ & Β΄

                       

 

 

ΚΥΚΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Στοιχεία Μηχανών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εγκαταστάσεις Ψύξης

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

2.ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Στοιχεία Μηχανών

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές

4.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

5.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Οικοδομική

6.ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Γραφιστικές Εφαρμογές

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

Δομημένος Προγραμματισμός

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας II

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

9.ΥΓΕΙΑΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Στοιχεία Παθολογίας

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

10.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Φυτική Παραγωγή

Σύγχρονες Γεωργικές  Επιχειρήσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Υγιεινή  και Ασφάλεια  Τροφίμων

ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανθοκηπευτικές  Καλλιέργειες

Διαμόρφωση Τοπίου

ΝΑΥΤΙΚΟΣ

11.ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Μεταφορά Φορτίων

12.ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Μηχανές Πλοίου Ι

Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

 

 

 

 

 


  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ    ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΕΠΑΛ  ΟΜΑΔΑ Α΄

 

         1. Οι απόφοιτοι του  Μηχανολογικού τομέα και του τομέα Οχημάτων των ΕΠΑΛ εισάγονται στα τμήματα:

         ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

         ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )

         ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

         ΟΧΗΜΑΤΩΝ

         ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

         ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

         ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

         ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

         ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

         ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

         ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

         ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ &ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

         ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

         ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

         Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

         Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

 

 

       2. Οι απόφοιτοι του Ηλεκτρολογικού τομέα των ΕΠΑΛ εισάγονται στα τμήματα:

        ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

        ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )

        ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

        ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

        ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

        ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

        ΟΧΗΜΑΤΩΝ

        ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

        ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ           

        ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

       Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

       Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

 

    3.Οι απόφοιτοι του Ηλεκτρονικού τομέα εισάγονται στα τμήματα:

       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )

       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

       ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

       ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

       ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

       ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

       ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

       ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

       ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

       ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

       ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

       ΟΧΗΜΑΤΩΝ

       ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

       Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

       Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 4.Οι απόφοιτοι του τομέα Δομικών Έργων των ΕΠΑΛ εισάγονται στα τμήματα:

       ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )

       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ )

       ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

       ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

       ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

       ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

       ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

 

 5.Οι απόφοιτοι του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑΛ εισάγονται στα τμήματα:

        ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

       ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

       ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

       ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

       ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

       ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

       ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

       ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

       ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

       ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ

       ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

       ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

     

  6.Οι απόφοιτοι του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ των ΕΠΑΛ εισάγoνται στα  τμήματα:          

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

    ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

    ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

    ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

    ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

    ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

    ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

    ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

    Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

    Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

   7. Οι απόφοιτοι  του  τομέα Οικονομίας και Διοίκησης των ΕΠΑΛ εισάγονται στα  τμήματα:

      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

      ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

      ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

      ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

      ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

      ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

      ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

      ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

      ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

      ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

      ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

      ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

      ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

      ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

      ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

      ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

      ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

      ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

      ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

      Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

      Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

    8.Οι απόφοιτοι του τομέα Υγείας και Πρόνοιας των ΕΠΑΛ εισάγονται στα τμήματα:

     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

     ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

     ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

     ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

     ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

    ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

    ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

    ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

    ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

    ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

    ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

    ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

    ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

    ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

   9. Οι απόφοιτοι του τομέα Γεωπονίας ,Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑΛ

           εισάγονται στα τμήματα:       

     ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

     ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

     ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

     ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

     ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

     ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

     ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

     ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

     ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

     ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

     ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

     ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

     ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

     ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ

    ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

    ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

    ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

    ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

    ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

    10.Οι απόφοιτοι του τομέα  Ναυτικού Πλοιάρχων και του τομέα  Ναυτικού Μηχανικών των ΕΠΑΛ εισάγονται στα τμήματα:

      ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

      Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

      Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

      ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

      ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

      ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι απόφοιτοι ημερησίων ΕΠΑΛ όλων των τομέων, πλην του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών , εισάγονται και στις παρακάτω σχολές:

    ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)-ΟΠΛΑ

    ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)-ΣΩΜΑΤΑ

    ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(Σ.Μ.Υ.Ν)

    ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(Σ.Τ.Υ.Α

    ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

 

                                                            ΤΕΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙII ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Β΄

                       

 

ΠΕΔΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

2)ΦΥΣΙΚΗ II

3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ( Χ 0,9)

4)ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ( Χ 0,4)

5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

2Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II ( Χ 1,3)

2)ΦΥΣΙΚΗ II ( Χ 0,7)

3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4)ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (οποιοδήποτε)

5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

2)ΦΥΣΙΚΗ II

3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Χ 0,4)

4)ΒΙΟΛΟΓΙΑ I ( Χ 0,9)

       ή

   ΒΙΟΛΟΓΙΑ II ( Χ 1,3)

5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II ( Χ 1,3)

2)ΦΥΣΙΚΗ II ( Χ 0,7)

3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4)ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (οποιοδήποτε)

5) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

2)ΦΥΣΙΚΗ II

3)ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

4)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Χ 0,7)

5) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Χ 1,3)

6) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

7) ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

                                                                   

One thought on “Οδηγός Εισαγωγής αποφοίτων Α’ και Β΄ Κύκλου ΕΠΑΛ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: