ΕΠΑΛ:τρόπος εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2008/2009


ΘΕΜΑ: «Καθορισμός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων – Εξεταζόμενα μαθήματα»

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην οποία προβλέπονται τα εξής:

Α. ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ΕΠΑ.Λ έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε επιλέγοντας τις πανελλαδικές εξετάσεις όπου εξετάζονται με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου είτε τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή κυρίως σε σχολές και τμήματα του Τεχνολογικού τομέα.

α) Πρώτη δυνατότητα: Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ΕΠΑ.Λ μπορούν να συμμετέχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις σχολές, που εισάγονται και οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Οι προαναφερθέντες θα εξετάζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

Ειδικότερα: Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας. Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα και για τους δύο τύπους Λυκείων. Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα.

 • Η κατανομή των τμημάτων των σχολών στα πέντε (5) επιστημονικά πεδία είναι ίδια για τους υποψηφίους και των δύο τύπων Λυκείων.
 • Οι συντελεστές βαρύτητας στα κοινά εξεταζόμενα μαθήματα είναι ίδιοι.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται ως εξής:

Επιστημονικό πεδίο 1 «Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

Μαθήματα

 1. Μαθηματικά ΙΙ
 2. Φυσική ΙΙ
 3. Μάθημα Ειδικότητας
 4. Μάθημα Ειδικότητας
 5. Νεοελληνική Γλώσσα (συντελεστής βαρύτητας 0,9)
 6. Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (Μάθημα Επιλογής συντελεστής βαρύτητας 0,4)

Επιστημονικό πεδίο 2 «Θετικές Επιστήμες»

Μαθήματα

 1. Μαθηματικά ΙΙ (συντελεστής βαρύτητας 1,3)
 2. Φυσική ΙΙ (συντελεστής βαρύτητας 0,7)
 3. Μάθημα Ειδικότητας
 4. Μάθημα Ειδικότητας
 5. Νεοελληνική Γλώσσα
 6. Μάθημα Επιλογής

Επιστημονικό πεδίο 3 «Επιστήμες Υγείας»

Μαθήματα

 1. Μαθηματικά ΙΙ
 2. Φυσική ΙΙ
 3. Μάθημα Ειδικότητας
 4. Μάθημα Ειδικότητας
 5. Νεοελληνική Γλώσσα (συντελεστής βαρύτητας 0,4)
 6. Βιολογία Ι (Μάθημα Επιλογής συντελεστής βαρύτητας 0,9) ή

Βιολογία ΙΙ (Μάθημα Επιλογής συντελεστής βαρύτητας 1,3)

Επιστημονικό πεδίο 4 «Τεχνολογικές Επιστήμες»

Μαθήματα

 1. Μαθηματικά ΙΙ (συντελεστής βαρύτητας 1,3)
 2. Φυσική ΙΙ (συντελεστής βαρύτητας 0,7)
 3. Μάθημα Ειδικότητας
 4. Μάθημα Ειδικότητας
 5. Νεοελληνική Γλώσσα
 6. Μάθημα Επιλογής

Επιστημονικού  πεδίου 5 «Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης»

Μαθήματα

 1. Μαθηματικά ΙΙ (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)
 2. Φυσική ΙΙ (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)
 3. Μάθημα ειδικότητας (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)
 4. Μάθημα ειδικότητας (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)
 5. Νεοελληνική Γλώσσα (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)
 6. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Μάθημα επιλογής με συντελεστή βαρύτητας 0,7)
 7. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Μάθημα επιλογής με συντελεστή βαρύτητας 1,3)

Τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας καθορίζονται ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Στοιχεία Μηχανών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εγκαταστάσεις Ψύξης

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Στοιχεία Μηχανών

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ηλεκτροτεχνία

Ηλεκτρικές Μηχανές

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Οικοδομική

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Γραφιστικές Εφαρμογές

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

Δομημένος Προγραμματισμός

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

ΤΟΜΕΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Στοιχεία Παθολογίας

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Φυτική Παραγωγή

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες

Διαμόρφωση Τοπίου

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ναυσιπλοϊα ΙΙ

Μεταφορά Φορτίων

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Μηχανές Πλοίου Ι

Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

β) Δεύτερη δυνατότητα: Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή αποκλειστικά και μόνο σε τμήματα και σε σχολές των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)  στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε) των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στις σχολές  Αστυφυλάκων, σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

Ειδικότερα:

Τα εξεταζόμενα μαθήματα  ορίζονται σε τέσσερα (4) εκ των οποίων τα «Μαθηματικά Ι» και η  «Νεοελληνική Γλώσσα» είναι κοινά για όλους τους υποψήφιους ενώ τα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας είναι ίδια και κοινά με όσα ορίζονται στα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας για την πρώτη δυνατότητα. Τα θέματα εξετάσεων των δύο (2) μαθημάτων ειδικότητας είναι κοινά για  τους υποψηφίους της πρώτης και της δεύτερης δυνατότητας πρόσβασης.

Β. ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

α) Πρώτη δυνατότητα: Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ μπορούν να συμμετέχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που εισάγονται και οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού Γενικού Λυκείου. Οι προαναφερθέντες θα εξετάζονται σε μαθήματα γενικής και επαγγελματικής παιδείας σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου και διεκδικούν τις ίδιες θέσεις με όσους εξετάζονται πανελλαδικά το ίδιο έτος σε μαθήματα της τελευταίας τάξης του εσπερινού Γενικού Λυκείου. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας. Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα και για τους δύο τύπους Λυκείων. Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι ίδια με τα προαναφερθέντα μαθήματα της περίπτωσης Αα της συγκεκριμένης εγκυκλίου και στην ύλη την οποία διδάχθηκαν στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

β) Δεύτερη δυνατότητα: Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή αποκλειστικά και μόνο σε τμήματα και σε σχολές των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.),της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε) των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Οι υποψήφιοι αυτής της περίπτωσης εξετάζονται σε δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας από εκείνα που διδάσκονται στην τελευταία τάξη του εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Γ. ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥ Β΄ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΕ, Τ.Ε.Λ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Για τους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, πτυχίου ειδικότητας των πρώην ΤΕΛ, καθώς και πτυχίου ειδικότητας των Ναυτικών Λυκείων ισχύει ό,τι προβλέπεται για τους απόφοιτους των Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ που επιλέγουν τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις.

Με ευθύνη των προϊσταμένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των Διευθυντών των ΕΠΑ.Λ να λάβουν άμεσα γνώση οι μαθητές που θα φοιτήσουν στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ κατά το σχολικό έτος 2008-2009.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

15 σκέψεις σχετικά με το “ΕΠΑΛ:τρόπος εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2008/2009

 1. θα ηθελα να ρωτησω….ειμαι μαθητρια επαλ τομεα δομικων εργων και θελω να δηλωσω τριτο πεδιο καθως θα δωσω τα 6 μαθηματα…χανω μορια???

 2. εχω τελειωσει α κυκλο βοηθων νοσηλευτων κ αποφοιτησα το 2004.πως μπορω να δωσω κατατακτηριες εξετασεις για να μπω τει νοσηλευτικης?

 3. Καλησπέρα… είμαι απόφοιτος ΤΕΕ
  και θέλω να μάθω αν οι βάσεις εισαγωγής μου και φέτος θα είναι ίδιες με του γενικού λυκείου…!
  Ευχαριστώ προκαταβολικά……!

 4. Καλησπέρα… είμαι απόφοιτος ΤΕΕ
  και θέλω να μάθω αν οι βάσεις εισαγωγής μου και φέτος θα είναι ίδιες με του γενικού λυκείου…!
  Ευχαριστώ προκαταβολικά……!

 5. Γειά σας,είμαι μαθητής Ε.Π.Α.Λ. και είμαι στην ΄Β τάξη πληροφορικής.Στόχος μου είναι τα ΤΕΙ πληροφορικής,γίνεται όμως να διεκδικήσω ΑΕΙ πληροφορικής,πάλι με ειδική κατηγορία?
  Ευχαριστώ.

 6. Όσο για το ερώτημα που έθεσες, σου παραθέτω τα παρακάτω:

  β) Δεύτερη δυνατότητα:
  Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή αποκλειστικά και μόνο σε τμήματα και σε σχολές των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε) των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στις σχολές Αστυφυλάκων, σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

  Ειδικότερα:
  Τα εξεταζόμενα μαθήματα ορίζονται σε τέσσερα (4) εκ των οποίων τα «Μαθηματικά Ι» και η «Νεοελληνική Γλώσσα» είναι κοινά για όλους τους υποψήφιους ενώ τα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας είναι ίδια και κοινά με όσα ορίζονται στα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας για την πρώτη δυνατότητα. Τα θέματα εξετάσεων των δύο (2) μαθημάτων ειδικότητας είναι κοινά για τους υποψηφίους της πρώτης και της δεύτερης δυνατότητας πρόσβασης.

  Σε ποια μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται

  Τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας είναι τα παρακάτω:

  ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  Στοιχεία Μηχανών
  Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
  Εγκαταστάσεις Ψύξης
  Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

  ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  Στοιχεία Μηχανών
  Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

  ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  Ηλεκτροτεχνία
  Ηλεκτρικές Μηχανές

  ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
  Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
  Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
  Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

  ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
  Οικοδομική

  ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας
  Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

 7. Κωνσταντίνε μην τη ψάχνεις! Κανείς δεν έχει ενημέρωση για αυτά τα θέματα. Μονίμως ακούγονται ψίθυροι και διαδόσεις, όμως ποτέ δεν είναι κάτι σίγουρο. Αποφασίζουν και εφαρμόζουν τελευταία στιγμή….Δουλειές του ποδαριού!

 8. με λενε μαρια,ειμαι 40 χρονων και πηγαινω 3η χρονια σε εσπερινο επαλ.θελω να δωσω -αφου τελειωσω το επαλ μετα απο 2 χρονια,ειναι 4χρονια η φοιτηση- στη σχολη αστυφυλακων.μπορω και ποια μαθηματα χρειαζεταi;

 9. παιδια.. ειμαι μαθητης των επα.λ δεν ισχυει πλεον τιποτα απο τα τεε! Οι παλιοι μαθητες των τεε πλεον ειναι υποχρεωμενοι να δωσουν 4 και οχι 3 ή 6 μαθηματα! απλα εγω θα ηθελα να ρωτησω αν υπαρχει , η θα υπαρξει, συγκεκριμενο ποσοστο εισαγωγης στης τριτοβαθμια εκπαιδευση και εννοω μηπως αλλαξει το 90% των γενικων λυκειων, μειωθει, η προσθεθει ενα ποσοστο για ξεχωριστο ποσοστο για επα.λ. η κατι αναλογο..

 10. Παρακαλώ θα ήθελα να με ενημερώσετε για τον καθορισμό πρόσβασης αποφοίτων ΤΕΕ 2007/08. Θα είναι όπως πέρυση με 3 μαθήματα και το ίδιο ποσοστό ( ή κατά πολύ μικρότερο και πόσο?) ή θα ψηφιστεί η διάταξη που προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση το ΥΠ.Ε.Π.Θ.με αρ.Πρωτ.82130/Γ2/24-6-08 και εάν ναι θα υπάρχει και εκεί ποσόστοση για εμάς? Ευχαριστώ

 11. Παρακαλώ πολύ αν μπορείτε ενημερώστε με για τις εισαγωγικές που θα ισχύουν για το 2008-2009.Είμαι πτυχιούχος ΤΕΛ(έτος αποφοίτησης 1986) με ειδικότητα Ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων. Θάλω να δώσω εφέτος εισαγωγικές στα ΤΕΙ, σε ποια μαθήματα θα εξεταστώ και ποια είναι η εξεταστέα ύλη που θα πρέπει να μελετήσω;
  Ευχαριστώ πολύ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: