Αρχαία Κείμενα και Μεταφράσεις

Θουκυδίδου”Επιτάφιος” Περικλέους

“Επιτάφιος” Περικλέους- Θουκυδίδη, κεφάλαια 35-45

Ξενοφώντος, “Ελληνικά”

Xenofon Hellenica

Oμήρου “Οδύσσεια”

Μετάφραση και Πρωτότυπο “Οδύσσειας” Ομήρου Αργύρη Εφταλιώτη

Πλάτωνος, “Πρωταγόρας”

Πλάτωνα, “Πρωταγόρας” (πρωτότυπο μόνο)Μετάφραση και Πρωτότυπο